forsides.jpg (4058 bytes)
Nr 5       2000     
 

Dagsseminar:
Etiske utfordringer i tilknytning til reproduksjon, svangerskap og fødsel

Målet med seminaret er å belyse etiske utfordringer helsepersonell som arbeider
med gravide og fødende kan bli stilt overfor. Hva gjør det med oss som mennesker å til stadighet måtte ta avgjørelser i skjæringsfeltet mellom det etisk akseptable, det lovbestemte og det medisinsk mulige?

Hvilke utfordringer står vi overfor for å ivareta våre egne menneskelige normer og verdier?

Seminaret søkes godkjent av Den norske legeforening i h.t. reglene for legers videre- og etterutdanning.

Tid: 23. Oktober 2000

Sted: Rikshospitalet , Auditorie 2. (rød)

Målgruppe: Jordmødre og leger

Kursleder: Fagsjef Anne Marie Lingås, DNJ

Program og registrering: www.teamcongress.no/dnjsem

 

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 11. oktober 2000
John Leer