forsides.jpg (4058 bytes)
Nr 5       2000     
 

 

Kurs i forsikringsmedisin

Sted/tid: SORIA MORIA, OSLO 13.–14. november 2000,

Faglig ansvarlig: Fagdirektør Torgeir Høverstad og fagutvalget Namf.

Målgruppe: Arbeidsmedisinere i og utenfor institusjon. Allmennmedisinere, samfunnsmedisinere og andre som skriver legeerklæring og rådgir pasienter i forbindelse med forsikringssaker.

Målsetning: Kurset skal gi deltakerne en basal innføring i forsikringsmessige forhold.

Forsikringsselskapenes innhenting og bruk av helseopplysninger og legens oppgaver og rolle som sakkyndig vil bli spesielt belyst. En stor del av kurset vil bli brukt til å belyse arbeidsmedisinske problemstillinger, hvor bl.a. forslaget om utvidelse av yrkesskadebegrepet med enkelte muskel/skjelettsykdommer vil bli tatt opp.

Kursavgift: Uten overnatting: kr 3.800,– som inkl. lunsj og kaffepauser begge dager.

Med overnatting i enkeltrom: kr 4.920,– (inkl også middag mandag)

Med overnatting i dobb.rom: kr 4.770,– (inkl også middag mandag)

Godkjenning: Kurset er søkt godkjent for spesialitetene i arbeids-, allmenn- og samfunnsmedisin.

Programkatalogen for Arbeidsmedisinsk uke med praktiske opplysninger og påmeldingsskjema fåes ved henvendelse til: KURS OG KONGRESSERVICE, 7340 OPPDAL.
Tlf. 72 42 34 48, faks 72 42 34 40, mail: kksoppdal@online.no

Mandag 13. november kl. 10.00: Åpning av kurset.

Tema: Innføring i forsikring. Møteleder: Torgeir Høverstad

– Livsforsikring Fagdirektør Torgeir Høverstad, Storebrand Livsforsikring.

– Skadeforsikring. Rådgivende lege Bård Natvig, If Skadeforsikring.

– Forsikring sett med en arbeidsmedisiners øyne. Bedriftslege Anne M. Birkeland, SAS.

Tema: Bruk av helseopplysninger i forsikring. Møteleder: Bo Veiersted.

– Bruk av helseopplysninger i livsforsikring. Rådgivende lege Terje Tangen og
Torgeir Høverstad, Storebrand.

– Bruk av helseopplysninger i skadeforsikring. Fagdirektør Marit Krohg, If Skadeforsikring.

– Samfunnets rammer for bruk av helseopplysninger i forsikring.
Professor Erik Røsæg, Universitetet i Oslo, leder av Røsægutvalget.

– Plenumsdebatt: Bruk av helseopplysninger i forsikring.
Erik Røsæg, Marit Krohg, Anne M. Birkeland, Torgeir Høverstad.

Tirsdag 14. november

Tema: Forsikringsselskapenes rolle ved sykefravær, uførhet og rehabilitering.

Møteleder: Torgeir Høverstad.

– Vurdering av arbeidsevne. Rådgivende lege Harald Reiso.

– Forsikrings rolle ved utredning og rehabilitering av skadelidte. Bård Natvig.
og Rådgivende lege Erik Skuterud, Gjensidige Forsikring.

– Utredning av langtidssykmeldte. Bedriftslege Kjell Aage Sørensen, Veidekke.

Tema: Årsakssammenheng. Møteleder: Bård Natvig.

– Den sakkyndige lege og årsakssammenheng. Overlege Helge Kjuus, Stami.

– Årsakssammenheng ved løsemiddelskader. Rådgivende lege Eivind Pape, If Skadeforsikring.

– Årsakssammenheng ved nakkeslengskader. Erik Skuterud.

– Juridiske synspunkter. Advokat Per-Kåre Herredsvela, Gjensidige Forsikring.

Tema: Bør yrkesskadeforsikringen utvides med muskel-/skjelettlidelser? Møteleder: Bård Natvig

– Presentasjon av forslaget om utvidelse av yrkesskadeforsikringen. Overl. Bo Veiersted, Stami.

– Forsikringsselskapenes syn. Advokat Per-Kåre Herredsvela, Gjensidige Forsikring.

17.00 Slutt.

Deltakere som ønsker å delta på NAMFs høstkonferanse kan ta tog umiddelbart etter kursavslutning til Røros. Det blir satt opp buss fra Soria Moria til Oslo S.

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 11. oktober 2000
John Leer