forsides.jpg (4058 bytes)
Nr 5       2000     
 

Kvinneuniversitetets Forskningsfond

utlyser stipend for år 2001

Tema:

JENTERS OPPVEKSTVILKÅR

Er jenterollen i endring?

Sum: kr. 50.000,–

Søknadsfrist: 16. oktober 2000

Søknaden sendes til:

Kvinneuniversitetet, boks 130, 2340 Løten

Nærmere opplysninger:

Trine Eklund, tlf./faks: 22 14 30 62

e-post: t-eklun@online.no

GAVER til Forskningsfondet mottas med TAKK!

Bidrag over kr. 200,– gir rett til skattefradrag.

Skriv personnummer på giroen.

Kontonr. 0813.03850.385

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 11. oktober 2000
John Leer