forsides.jpg (4058 bytes)
Nr 5       2000     
 

 

Kurs nr.: O-3662

Farmakoterapi i allmennpraksis

22.–24. november 2000

Godkjenninger: Allmennmedisin Videreutdanning: Emnekurs: 23t i fagområde farmakologi. Etterutdanning:Klinisk emnekurs:23t i fagområde farmakologi. Klinisk kjemi, Onkologi

Målgruppe: Leger i primærhelsetjenesten og farmasøyter (cand. pharm.) som arbeider i primærhelsetjenesten.

Læringsmål:

– Praktisk kunnskap om vanlige behandlingsprinsipper og behandlingsmål

– Vurdere legemidlers effekt, bivirkninger og mulige interaksjoner hos den enkelte pasient

– Løsning av oppgaver i tverrfaglige smågrupper.

Innhold: Gjennomføring og kontroll av medikamentell behandling innen de viktigste sykdomsgrupper. Løsninger av oppgaver i smågrupper og diskusjon i plenum.

Kurssted: Soria Moria konferansesenter, Voksenkollvn. 60, 0394 Oslo, telf. 22 14 60 80.

Kurskomite: Åsmund Reikvam (kursleder), Hedvig Nordeng, Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo, Trine Bjørner, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Tone Westergren og Per Lagerløv, RELIS, Rikshospitalets apotek.

Påmelding til: Koordinatorkontoret for legers videre- og etterutdanning, Det medisinske fakultet, Postboks 1078 Blindern, 0316 Oslo.

Påmelding E-post:
koordinatorkontoret.oslo@legeforeningen.no

Påmeldingsfrist: 22. september 2000 
Antall deltakere: 70
Antall kurstimer: 23
Kursavgift: 1200

Andre opplysninger: I tillegg til kursavgiften kom mer kr. 270,– per dag, – for lunsj og kaffe for dem som ikke bor på Soria Moria. Kursavgift samt utgifter til lunsj/kaffe, må betales innen to uker etter at bekreftelse er mottatt. Det er reservert en del rom på Soria Moria. De som ønsker å benytte seg av dette må selv kontakte Soria Moria.

Kurslitteratur: Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell må medbringes.

Onsdag 22. november 2000

Møteleder: Åsmund Ragnar Reikvam

09.45 Praktiske opplysninger, læringsmål.

10.00 Hva er klinisk farmakologi? Individuell følsomhet

– Terapistyring   – Bivirkninger   – Interaksjoner. Harald Olsen.

10.40 Spørsmål om terapistyring – problemer fra egen praksis. Harald Olsen.

11.15 Pause.

11.30 Gruppeoppgaver (hypertensjon, hjertesvikt, hyperkolesterolemi). Knud H. Landmark.

12.30 Lunsj.

13.30 Gjennomgåelse av gruppeoppgaver med innlagt teori. Landmark.

15.10 Pause.

15.30 Hypertensjon og hjertesvikt i allmennpraksis. Jon Torgeir Lunke.

17.00 Oppsummering. Lunke

17.30 Slutt.

Torsdag 23. november 2000

Møteleder: Per Lagerløv

09.00 Forskrivning av vanedannende medikamenter i allmennpraksis. Behandling av søvnløshet. Diskusjon. Trine Bjørner.

10.45 Pause.

11.00 Behandling av øvre luftveisinfeksjoner i allmennpraksis. Morten Lindbæk.

11.45 Gruppeoppgaver, diabetes mellitus. Tor Claudi.

12.45 Lunsj.

13.45 Gjennomgåelse av gruppeoppgaver med teori. Claudi.

          15.00 Pause.

15.15 Prinsipper for legemiddelbehandling i svangerskapet og ammeperioden. Diskusjon. Hedvig Nordeng.

17.00 Slutt.

Fredag 24. november 2000

Møteleder: Tone Westergren

09.00 Praktisk utredning og behandling av dyspepsi i allmennpraksis. Frode Lerang.

10.45 Spørsmål om behandling av dyspepsirelaterte sykdommer. Pasientinformasjon. Lerang.

11.15 Pause.

11.30 Klinisk viktige legemiddelinteraksjoner. Olssen.

12.15 Lunsj.

13.15 Medikamentell behandling av depresjon i allmennpraksis. Diskusjon. Olsne.

15.15 Evaluering, avslutning.

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htm 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 11. oktober 2000
John Leer