forsidexsmall.jpg (1786 bytes)
Nr 6   2000

forsidebilde.jpg (13729 bytes) 
       Forsidebilde: Elisabeth Swensen

KONTOR:  
RMR  Sjøbergveien 32, 2050 Jessheim
Tlf.:
63 97 32 22. Fax: 63 97 16 25
E-mail:
rmrtove@online.no

Adresseliste redaktørene av UTPOSTEN:

Jannike Reymert
Skogstien 16, 7800 Namsos
Tlf: 74 27 33 50  Fax: 74 27 54 10
E-mail: 
jannike.reymert@nt.telia.no

Elisabeth Swensen
3841 Flatdal
Tlf: 3505 2121  Fax: 35050098
E-mail:
elswense@online.no

Gunnar Strøno
Skogv. 29, 3660 Rjukan
Tlf: 35092228 Fax: 35090640
E-mail: 
gunnars@telnett.no

Frode Forland
Herregårdsv. 2F, 1168 Oslo
Tlf: 22750561 Fax: 22248868
E-mail:
frode.forland@helsetilsynet.dep.telemax.no

Erik Jesman Pedersen
Heskestadv. 13, 4015 Stavanger
Tlf: 51527560
E-mail:
ejped@online.no


Tone Skjerven

Modum Bad, 3370 Vikersund
Tlf. privat 32 78 70 96 og
tlf. jobb 32 78 77 99
E-mail: Tone.Skjerven@c2i.net


Torgeir Gilje Lid
koordinator
Heskestadv. 11, 4015 Stavanger
Tlf: 51 52 10 71 Fax: 51 52 61 52
E-mail:
giljelid@online.no


Årsabonnent kr. 375,
Turnuskandidater kr. 200,-

mail.gif (4196 bytes)e-post  abonnementbestilling

Design og trykk
PDC Tangen as

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 26. oktober 2000
John Leer