forsides.jpg (3999 bytes)
NR 7/8 2000  Årgang 29

ord.jpg (2248 bytes)

 

Alarmen

går ofte før ambulansen rykker ut. Ordet alarm er et italiensk militæruttrykk: "al arme"= til våpnene! "Armering" og det franske ordet "gendarmes" (politisoldater = gens d’armes= våpenmenn) har samme opprinnelse.

 

Ambulanse

er et fransk ord. Opprinnelig sa man "hôpital ambulant" som da betød "vandrende sykehus". På Napoleons tid var dette et nytt alternativ for å gi soldatene bedre behandling enn tidligere. Vi kan jo ane hvilke muligheter sykehusene hadde for å gi behandling på denne tiden, så dette var sikkert et stort fremskritt i medisinens verden.. Når britene overtok ideen forkortet de ordet til "ambulanse". Med økende sykehusuutbygging har ordet så fått betydningen syketransport og ikke ambulerende hospital, selv om godt utstyrte ambulanser også idag har mange sykehusfunksjoner med seg ut til pasientene.

Ordet "hospital" kommer fra det latinske språket og beskriver en "leilighet for fremmede og gjester". "Hotell" og de engelske ordene "host" (vert) og "hospitality"(gjestfrihet) er også avledet av dette ordet. Alle gjester er ikke like vennligsinnete, og det engelske ordet "hostile" som betyr "fiendtlig", viser at man har avledet ord med vidt forskjellig betydning fra samme latinske opprinnelse.

Det tyske ordet spedalsk er avledet av siste del av ordet hospital og betyr rett og slett "en som bør ligge på hospital". Den gangen ordet oppstod var sykehus kun en oppbevaringsanstalt for uhelbredelig syke, og særlig de spedalske ble tvangsinnlagt på hospitaler for å unngå smitte til friske medborgere.

 

Handicap

– egentlig: "hand-in-cap" – er et ord fra det engelske sportslivet. Selv om ordet i medisinsk sammenheng er "avregistrert"(forståelig nok når man kjenner hvor ordet kommer fra), tillater jeg meg allikevel å ta det fram her fordi det har interessant opprinnelse. Ordet oppstod på 1800-tallet og beskriver en "ulempe eller byrde som minsker sjansen for suksess". I hesteveddeløp la man ekstra vekt på ryggen til favoritthester for å lage mer jevnt løp. Dette ble avgjort ved at man la veddeløpspengene i lua (cap) til en nøytral dommer som bestemte hvor stor ektravekt hesten skulle ha. Hestens eier og den som veddet på den andre hesten stakk så hendene sine i lua og dersom begge trakk opp tomme hender betød det at vekta var akseptert, og veddeløpet kunne starte.Ordet brukes også i golf og betegner hvor mange slag en spiller bruker på å få ballen ned i banens hull.

Jannike Reymert


 

Kilder:
Hjalmar Falk og Alf Torp: Etymologisk ordbog. Bjørn Ringstrøms Antikvariat. 1994. /Sverre Kloumann: Moro med ord. Aschehoug. 1999.

 

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 21. desember 2000
John Leer