forsides.jpg (3999 bytes)
NR 7/8 2000  Årgang 29
 

 

Statens helsetilsyn

Om kvinnelig omskjæring

Veileder for helsepersonell i Norge

Statens helsetilsyn har gitt ut en veileder for helsepersonell i Norge om kvinnelig omskjæring. Heftet er inndelt i fem og gir en grundig omtale av forskjellige sider av denne skikken.

Første del omtaler ulike former for omskjæring, annen del, undersøkelse og behandling av kvinner og piker dette gjelder. Del tre inneholder fordypningsstoff i et globalt perspektiv, der en rekke forhold angående tradisjon, religion og kultur omtales. Del fire og fem omtaler opplæring av helsepersonell, hjelpeorganisasjoner og kilder til mer informasjon. Heftet gir nyanserte og gode råd til alle helsearbeidere også når det gjelder symptomer man ikke så lett vil sette i forbindelse med omskjæring. Når det gjelder unge piker vil for eksempel svært lange toalettbesøk (vannlating kan ta 15 minutter) og vedvarende blødninger være tegn man ikke alltid setter i forbindelse med omskjæring. Også piker som får problemer på skolen etter besøk i hjemlandet bør man være oppmerksom på.

Heftet inneholder gode oversiktlige sjekklister om undersøkelser, behandling og forebygging der hensikten er å ivareta kvinnene på best mulig måte.

De siste tre delene inneholder fordypningsstoff som er interessant. Sammenhengen med religion, tradisjon og kvinneroller blir tatt opp. I Norge har det vært en utbredt oppfatning at skikken er et religiøst påbud, noe som tilbakevises. Det som ansees som vakkert, verdig og kvinnelig varierer i forskjellige kulturer. I vår egen kultur kan for eksempel slankhetsidealet oppleves som kvinneundertrykkende for mange. Opplæring av helsepersonell som har varierte tilnærmingsmetoder har vist seg å være nyttig. Den siste delen av heftet utdyper dette og gir oversikt over organisasjoner som arbeider med behandling og forebygging. Heftet vil utvilsomt bidra til å skape en bedre dialog mellom helsearbeidere og pasienter, og gi oss større kompetanse til å takle noe som vi ofte opplever som vanskelig og avskrekkende. Jeg vil anbefale heftet for alle som arbeider med flyktninger og innvandrere.

 

 

Randi Solberg

Previous Pagehttp://www.uib.no/isf/utposten/utposten.htmNext Page 
Instituttets hovedside
UiBs Hovedside
Institutt for samfunnsmedisinske fag,
Oppdatert 21. desember 2000
John Leer