Hjem
Click

IT-avdelingen

Forsking, utdanning og formidling er primæroppgåvene til UiB. Den sentrale IT-avdelinga (ITA) tilbyr standardiserte IKT-tenester som skal støtte brukarane med å utføre sine daglege oppgåver. ITA leverer et breitt spekter av IKT-tenester, og har ansvar for infrastruktur, applikasjonar og brukarstøtte.

Studentar og tilsette, gå til:

IT-hjelp - portal for IT-brukarar ved UiB

Service og tjenester for ansatte: IT og telefoni

IT-avdelingen på Facebook