Hjem

IT-avdelingen

Forsking, utdanning og formidling er primæroppgåvene til UiB. Den sentrale IT-avdelinga (ITA) tilbyr standardiserte IKT-tenester som skal støtte brukarane med å utføre sine daglege oppgåver. ITA leverer eit breitt spekter av IKT-tenester, og har ansvar for infrastruktur, applikasjonar, utvikling og brukarstøtte.

IT-hjelp er IT-avdelinga sin portal for alle IT-brukarar ved UiB

Sjå også lenkene under.

Ledige stillinger

Det er ingen ledige stillinger ved denne enheten for øyeblikket.