Forsking, utdanning og formidling er primæroppgavene til UiB. Den sentrale IT-avdelingen (ITA) tilbyr standardiserte IKT-tjenester som skal støtte brukerne i sitt daglige virke med å utføre sine oppgaver. ITA leverer et bredt spekter av IKT-tjenester, og har ansvar for infrastruktur, applikasjoner og brukerstøtte.

Studenter og ansatte, gå til:

IT-hjelp - portal for IT-brukere ved UiB

IT-avdelingen på Facebook