Gå til innhold
English A A A

Profesjonalisert IT-drift og brukerstøtte

IT-avdelingen har tatt i bruk Information Technology Infrastructure Library (ITIL) på viktige områder. ITIL er et rammeverk for god IT-drift og brukerstøtte og er en samling beste praksis for ulike deler av en IT-avdelings prosesser. ITIL etablerer også en felles terminologi for profesjonell IT-drift.

 

Først ut på UiBs IT-avdeling var funksjonen Service Desk, som førte til etableringen av brukerstøttesenteret BRITA. Senere har IT-avdelingen fått bedre kontroll og rutiner for blant annet håndtering av konfigurasjon og endringer. Samspillet mellom de ulike prosessene er også vesentlig, og det hele er en kontinuerlig prosess.

IKT er teknologi som mennesker bruker for å håndtere informasjon på en mer effektiv måte.

Om IT-avdelingen

Forsking, utdanning og formidling er primæroppgavene til UiB. Den sentrale IT-avdelingen (ITA) tilbyr standardiserte IKT-tjenester som skal støtte brukerne i sitt daglige virke med å utføre sine oppgaver. ITA leverer et bredt spekter av IKT-tjenester, og har ansvar for infrastruktur, applikasjoner og brukerstøtte.

Studenter og ansatte, gå til:

IT-hjelp - portal for IT-brukere ved UiB

IT-avdelingen på Facebook