Hjem
Click

IT-avdelingen

Driftsmelding fra IT-avdelingen

Avvikling av gamle web-områder

Den eldste generasjonen web-server på UiB blir nå avviklet.

website_colourbox7472837.jpg

websted
Foto:
Ill.: Colourbox

Den gamle webserveren (W1 på webber) som har innhold fra før 2009, skal nå avvikles. Dette vil medføre at en rekke adresser (se liste) vil bli sperret for bruk torsdag 22.06.2017. 

Det har tidligere vært et prosjekt med å fjerne/flytte sider vekk fra denne serveren, og flere rydderunder er gjennomført i samarbeid med Kommunikasjonsavdelingen.