Hjem

IT-avdelingen

Studere IKT

Studere IKT ved UiB?

Tre institutt tilbyr IKT-studium med spennande karrieremoglegheiter.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) grip stadig meir inn i ulike deler av liv og samfunn. IKT kan difor gi spennande karrieremoglegheiter.

Tre institutt ved tre fakultet tilbyr IKT-studium med ulike fokus og vinklingar som passar til ulike interesser og bruksområde.

IKT er sentralt som verktøy også i ulike fag som til dømes systemdynamikk og statistikk.

 

UiB sine IT-institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap (Samfunnsvitskapleg fakultet)

Institutt for informatikk (Matematisk-naturvitskapleg fakultet)

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (Humanistisk fakultet)