Hjem
Click

IT-avdelingen

Organisering av IT-avdelinga

IT-avdelinga er organisert i tre seksjonar og ein administrasjon, med IT-direktør som øvste leiar.

orgkart_ITA_UiB_enkel

organisasjonskart UiB IT-avdelingen (forenklet)
organisasjonskart UiB IT-avdelingen (forenklet)

Kvar av dei tre seksjonane ved IT-avdelinga er delt inn i grupper med faglege ansvarsområde. Til saman har IT-avdelinga rundt 90 faste stillingar. I tillegg er det omtrent 50 IT-assistentar på deltid og 5 lærlingar.

IT-direktøren sitt arbeidsområde dekkjer også andre område innanfor universitetets\ sin informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

For detaljar og kontaktinformasjon, sjå IT-hjelp - portalen for IT-brukarar ved UiB