Hjem
Click

IT-avdelingen

Ansatte ved IT-avdelingen

Stian Abbedissens bilde

Stian Abbedissen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 41 12
 • +47 406 35 783

Stian.Abbedissen@uib.no

Csaba Anderliks bilde

Csaba Anderlik

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 916 44 990

Csaba.Anderlik@uib.no

Sander Lindholm Andersens bilde

Sander Lindholm Andersen

TEKNIKER

IT-avdelingen

 • +47 55 58 31 90

Sander.Andersen@uib.no

Kristine Lovise Angelsens bilde

Kristine Lovise Angelsen

Tekniker, IT-assistent, Årstad/Haukeland

IT-avdelingen

 • +47 212 079

Kristine.Angelsen@uib.no

Ole Arntzens bilde

Ole Arntzen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 41 68
 • +47 481 62 691

Ole.Arntzen@uib.no

Steinar Aunets bilde

Steinar Aunet

GJEST

IT-avdelingen

 • +47 930 51 562

nomail@uib.no

Ivo Beijersbergens bilde

Ivo Beijersbergen

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 09

Ivo.Beijersbergen@uib.no

Per Steiner Bendiksens bilde

Per Steiner Bendiksen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 73 36
 • +47 950 20 213

Per.Bendiksen@uib.no

Knut Berges bilde

Knut Berge

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 15
 • +47 917 15 374

Knut.Berge@uib.no

Anne Lise Bergheims bilde

Anne Lise Bergheim

Senioringeniør, Gruppeleder Applikasjoner - Fagområde Oracle/apex

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 95
 • +47 911 37 942

Anne.Lise.Bergheim@uib.no

Ivo Berghoefs bilde

Ivo Berghoef

TEKNIKER

IT-avdelingen

 • +47 55 21 28 38

Ivo.Berghoef@uib.no

Magne Berglands bilde

Magne Bergland

Sjefingeniør, Seksjonsleder for brukerstøtte

IT-avdelingen

 • +47 55 58 22 51
 • +47 480 96 660

Magne.Bergland@uib.no

Marcel Jean Biebrichers bilde

Marcel Jean Biebricher

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 87 99
 • +47 994 37 676

Marcel.Biebricher@uib.no

Jørgen Birkhaugs bilde

Jørgen Birkhaug

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 28
 • +47 909 34 582

Jorgen.Birkhaug@uib.no

Kjersti Bjørkes bilde

Kjersti Bjørke

Administrasjonssjef

IT-avdelingen

 • +47 413 39 579

Kjersti.Bjorke@uib.no

Elin M. Bjørndals bilde

Elin M. Bjørndal

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 41 55
 • +47 957 62 483

Elin.Bjorndal@uib.no

Kristian Botnens bilde

Kristian Botnen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 952 18 147

Kristian.Botnen@uib.no

Olav Bringedals bilde

Olav Bringedal

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 90 33

Olav.Bringedal@uib.no

Richard Bruviks bilde

Richard Bruvik

EKSTERN

IT-avdelingen

 • +47 932 40 735

nomail@uib.no

Richard Bruviks bilde

Richard Bruvik

EKSTERN

IT-avdelingen

 • +47 932 40 735

Richard.Bruvik@uib.no

Dag Otto Brændes bilde

Dag Otto Brænde

TEKNIKER

IT-avdelingen

 • +47 55 58 21 75

Dag.Brende@uib.no

Knut Erik Buaness bilde

Knut Erik Buanes

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 94 70
 • +47 480 14 159

Knut.Buanes@uib.no

Tore Burheims bilde

Tore Burheim

Avdelingsdirektør, IT-direktør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 30
 • +47 915 83 860

Tore.Burheim@uib.no

Svein Tore Bidne Bøes bilde

Svein Tore Bidne Bøe

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 45 88

Svein.Tore.Boee@uib.no

Kaspar Børhaugs bilde

Kaspar Børhaug

Lærling

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 33
 • +47 477 12 491

Kaspar.Borhaug@uib.no

Tor Aimar Carlsens bilde

Tor Aimar Carlsen

TEKNISK ASSISTENT

IT-avdelingen

Tor.Carlsen@uib.no

Mateo Caycedo Alvarezs bilde

Mateo Caycedo Alvarez

Tekniker

IT-avdelingen

 • +47 55 58 23 82

Mateo.Alvarez@uib.no

Øyvind Hareide Christiansens bilde

Øyvind Hareide Christiansen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 38 20
 • +47 466 10 126

Oyvind.Christiansen@uib.no

Trond Davidsens bilde

Trond Davidsen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 37
 • +47 917 45 822

Trond.Davidsen@uib.no

Wulme Puoru Derys bilde
Chernet Dotches bilde

Chernet Dotche

Seniorrådgiver

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 87
 • +47 934 15 274

Chernet.Dotche@uib.no

Morten Dragsness bilde

Morten Dragsnes

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 38
 • +47 975 57 130

Morten.Dragsnes@uib.no

Kjartan Dregelids bilde

Kjartan Dregelid

TEKNISK ASSISTENT, MatNat/HIB

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 00

Kjartan.Dregelid@uib.no

Lill Charlotte Eilertsens bilde

Lill Charlotte Eilertsen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 46 45
 • +47 453 96 280

Lill.Eilertsen@uib.no

Ingunn Eks bilde

Ingunn Ek

KONSULENT

IT-avdelingen

nomail@uib.no

Jan I Ellertsens bilde

Jan I Ellertsen

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 09
 • +47 917 15 362

Jan.Ellertsen@uib.no

Jo Kim Engesæters bilde

Jo Kim Engesæter

AVDELINGSINGENIØR

IT-avdelingen

 • +47 481 46 634
 • +47 994 68 809

Jo.Engeseter@uib.no

Kjell Fadness bilde

Kjell Fadnes

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 59
 • +47 458 81 311

Kjell.Fadnes@uib.no

Magnus Feirings bilde

Magnus Feiring

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

Magnus.Feiring@uib.no

Tormod Fjeldskårs bilde

Tormod Fjeldskår

GJEST

IT-avdelingen

 • +47 952 03 917

Tormod.Fjeldskar@uib.no

Genny Florezs bilde

Genny Florez

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 83

Genny.Gomez@uib.no

Roger Fosss bilde

Roger Foss

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 10
 • +47 957 70 053

Roger.Foss@uib.no

Trond Gravvolds bilde

Trond Gravvold

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 14
 • +47 924 87 482

Trond.Gravvold@uib.no

Rune N Grimstads bilde

Rune N Grimstad

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 26 10
 • +47 481 62 694

Rune.Grimstad@uib.no

Arild Grindheims bilde

Arild Grindheim

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 07
 • +47 906 79 970

Arild.Grindheim@uib.no

Eirik T. Gullaksens bilde
Svein Hagens bilde

Svein Hagen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 08
 • +47 907 90 720

Svein.Hagen@uib.no

Ståle Hagens bilde

Ståle Hagen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 453 96 317

Stale.Hagen@uib.no

Saerda Halifus bilde

Saerda Halifu

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 43

Saerda.Halifu@uib.no

Tonje Hallans bilde

Tonje Hallan

Tekniker, IT-assistent, Nygårdshøyden nord

IT-avdelingen

 • +47 212 079

Tonje.Hallan@uib.no

Jarl Magnar Hansens bilde

Jarl Magnar Hansen

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 90 69
 • +47 907 74 464

Jarl.Hansen@uib.no

Arne Hansens bilde

Arne Hansen

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 44 80
 • +47 481 62 692

Arne.Hansen@uib.no

Kristoffer Hansens bilde

Kristoffer Hansen

TEKNIKER

IT-avdelingen

 • +47 55 58 60 00

Kristoffer.H@uib.no

Fredrik Harvold Haugans bilde

Fredrik Harvold Haugan

Tekniker

IT-avdelingen

 • +47 55 21 28 38

Fredrik.Haugan@uib.no

Mette Iversen Heggems bilde

Mette Iversen Heggem

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 90 57
 • +47 975 57 124

Mette.Heggem@uib.no

Bente Tverberg Hellans bilde

Bente Tverberg Hellan

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 26 89
 • +47 481 62 689

Bente.Hellan@uib.no

Trym Helles bilde

Trym Helle

EKSTERN

IT-avdelingen

Trym.Helle@uib.no

Glenn F. Henriksens bilde

Glenn F. Henriksen

GJEST

IT-avdelingen

 • +47 901 13 235

Glenn.Henriksen@uib.no

Robert Hetlelids bilde

Robert Hetlelid

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 57
 • +47 957 70 054

Robert.Hetlelid@uib.no

Terje Hidles bilde

Terje Hidle

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 31
 • +47 913 83 591

Terje.Hidle@uib.no

Geir Hjelles bilde

Geir Hjelle

GJEST

IT-avdelingen

 • +47 930 90 318

nomail@uib.no

Stig Hoffs bilde

Stig Hoff

Overingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 80
 • +47 992 63 863

Stig.Hoff@uib.no

Kristian Holsts bilde

Kristian Holst

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 54
 • +47 481 62 682

Kristian.Holst@uib.no

Øivind Hopes bilde

Øivind Hope

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 971 21 593

Oivind.Hope@uib.no

Marius Tendeland Hornes bilde

Marius Tendeland Horne

Tekniker

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 00

Marius.Horne@uib.no

Irene Ludvigsen Husas bilde

Irene Ludvigsen Husa

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 45 05
 • +47 901 37 494

Irene.Husa@uib.no

Michelle Jenssens bilde

Michelle Jenssen

Lærling, Kontor- og administrasjonsfaget

IT-avdelingen

Michelle.Jenssen@uib.no

Jan Kristian Walde Johnsens bilde

Jan Kristian Walde Johnsen

Sjefingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 38
 • +47 917 15 378

Jan.Johnsen@uib.no

Line Mari Johnsens bilde

Line Mari Johnsen

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 23
 • +47 466 34 990

Line.Johnsen@uib.no

Jarle Johnsens bilde

Jarle Johnsen

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 10
 • +47 414 18 944

Jarle.Johnsen@uib.no

Espen Johnsens bilde

Espen Johnsen

Tekniker

IT-avdelingen

 • +47 55 21 28 38

Espen.J@uib.no

Kevin Kampens bilde

Kevin Kampen

Tekniker, IT-assistent, Nygårdshøyden nord

IT-avdelingen

Kevin.Kampen@uib.no

Martin Karlsens bilde

Martin Karlsen

Tekniker, IT-assistent, Nygårdshøyden nord

IT-avdelingen

Martin.Karlsen@uib.no

Hans Morten Kinds bilde

Hans Morten Kind

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 59
 • +47 975 57 109

Kind@uib.no

Yngve Kleppestøs bilde

Yngve Kleppestø

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 16
 • +47 992 05 994

Yngve.Kleppesto@uib.no

Karl Torbjørn Klevelands bilde

Karl Torbjørn Kleveland

Førstekonsulent

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 18
 • +47 917 15 360

Karl.Kleveland@uib.no

Mads Klosters bilde

Mads Kloster

TEKNIKER

IT-avdelingen

Mads.Kloster@uib.no

Gunn Knutsens bilde

Gunn Knutsen

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 25
 • +47 996 26 050

Gunn.Knutsen@uib.no

Even Evjen Kochs bilde
Elin Kolloens bilde

Elin Kolloen

EKSTERN

IT-avdelingen

 • +47 920 10 740

Elin.Kolloen@uib.no

Karl Magnus Kolstøs bilde

Karl Magnus Kolstø

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 34 16
 • +47 930 38 933

Karl.Kolsto@uib.no

Rudolf Krajewskis bilde

Rudolf Krajewski

Avdelingsingeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 40 64
 • +47 926 39 935

Rudolf.Krajewski@uib.no

Raymond Kristiansens bilde

Raymond Kristiansen

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 16
 • +47 911 73 749

Raymond.Kristiansen@uib.no

Christoffer Krzywinskis bilde

Christoffer Krzywinski

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 42 46

Christoffer.Krzywinski@uib.no

Laila Langesæters bilde

Laila Langesæter

Senioringeniør

IT-avdelingen

 • +47 55 58 94 69
 • +47 950 27 729

Laila.Langeseter@uib.no

Gunvor Lemviks bilde

Gunvor Lemvik

IT-ASSISTENT

IT-avdelingen

Gunvor.Lemvik@uib.no

Anne-Chatrine Liens bilde

Anne-Chatrine Lien

Førstekonsulent, Teamleder

IT-avdelingen

 • +47 55 58 10 02
 • +47 988 33 945

Anne-Chatrine.Lien@uib.no

Sider