Hjem

Det juridiske fakultet

Hvem passer jusstudiet for?

Passer jusstudiet for deg? Er det mye å gjøre? Trenger du noen spesielle fag for å komme inn?

Studiehverdagen er annerledes enn skolen, og jusstudentene er kanskje annerledes enn andre studenter? Når vi treffer skoleelever, får vi tusen spørsmål - her er noen av de som går igjen:

Er det mye å gjøre?

Jusstudenter har rykte på seg for å jobbe mye. Våre undersøkelser av studievaner viser at jusstudentene ligger høyt på skalaen når det gjelder ukentlig arbeidsinnsats. Våre studenter bruker omtrent 38 timer i uken i gjennomsnitt, som en normal arbeidsuke i en statlig virksomhet.

Noen studenter velger å stille på Dragefjellet klokken 8 om morgenen og gå hjem til middag. Andre disponerer dagen sin annerledes, og legger inn andre aktiviteter mellom lesingen. Det er nødvendig å jobbe jevnt, og skippertaksmetoden er ikke å anbefale, men noen ekstraordinær arbeidsinnsats kreves ikke.

I et profesjonsstudium må du ha forståelse og oversikt, men du må også kunne gjøre rede for detaljer. I tillegg til lærebøkene er den store røde lovboken en trofast følgesvenn, å arbeide med kildemateriale, for eksempel dommer, tar ekstra tid.

Passer jusstudiet for deg?

Jusstudiet passer for alle som er interessert i samfunnsrelaterte fag. Jurister er en stor yrkesgruppe i Norge, og bør være like mangfoldig som menneskene den skal representere.

Har du lyst til å studere jus, men er usikker på om det er noe for deg? Det er ikke så merkelig – selv de som har hatt rettslære på videregående skole vil oppleve at faget slik det undervises på universitetet er nytt og annerledes. Det er bare en måte å finne ut av det på: Prøv! De aller fleste som begynner på jusstudiet velger å fullføre fem års studier.

Vær oppmerksom på at både jussstudiet og juristyrket innebærer mye skriving. Glamorøse TV-serier om advokater er underholdende, men de gir ikke noe realistisk bilde av juristers arbeidshverdag.

Trives du ikke på studiet, vil vi anbefale deg å fullføre første studieår, og deretter søke ett års permisjon mens du prøver noe annet. Du kan bruke studiepoengene fra jusstudiet i andre bachelorgrader, så skifte av studium trenger ikke gi noen forsinkelser i utdanningen.

Trenger jeg noen spesielle skolefag?

Opptaksgrunnlaget er generell studiekompetanse. Det er ikke nødvendig å ha rettslære fra videregående skole.

Språket er juristenes verktøy, og du bør ha god forståelse for norsk, god begrepsforståelse og god skriftlig framstillingsevne. Du bør også ha et alminnelig godt grunnlag i engelsk.

Er det mye obligatorisk undervisning?

De tre første årene er det obligatorisk undervisning. Det ligner likevel ikke særlig mye på videregående skole – vanligvis er det et gruppemøte pr uke og ett storgruppemøte annenhver uke, begge på to timer. Hver uke skriver studentene en oppgave (det tar 3-4 timer). Når oppgavene er levert, kommenterer man hverandres oppgaver. Til sammen blir det opp mot en dags arbeid i uken.

Alle uker har ikke undervisning, noen uker er satt av til innføringsforelesninger eller eksamensinnspurt. For kurs med obligatorisk undervisning må studentene delta i 75 % av aktivitetene for å få lov til å ta eksamen.

På 4. og 5. studieår er det mindre obligatorisk undervisning og større valgfrihet.

Les mer om hvordan undervisningen er lagt opp