Katalog 2008-2010

Registrerte publiseringer på ikke-skandinaviske språk av ansatte ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 2008, 2009 og 2010.

25 ansatte ved fakultetet har i løpet av årene 2008-2010 publisert artikler, bøker, rapporter, kommentarer, bokanmeldelser, essays, innlegg eller avhandlinger på ikke-skandinaviske språk.

Førstebibliotekar Kirsti Lothe Jacobsen ved bibliotek for juridiske fag har samlet inn og verifisert publikasjonene.

Forfatterne har selv bidratt med forklarende/utfyllende tekst.

Se hele katalogen her