Internasjonalisering

Det juridiske fakultet legger til rette for studieopphold i utlandet, og vi ønsker å tilby engelskspråklige kurs til de av våre studenter som ikke reiser ut.

Juristrollen forandrer seg, og jusstudiet må følge med.

Tidligere var jusstudiet det mest nasjonale av alle studier, og målet var i hovedsak å gjøre studentene kjent med det norske rettssystemet for å kunne arbeide i Norge med norske rettsregler.

Dette bildet er i endring. EU-rett, menneskerettigheter, globalisering – norske jurister får nye utfordringer, og må forholde seg til internasjonal rett og internasjonalt samarbeid.

For å ruste studentene til dette, ønsker fakultetet å legge til rette for studieopphold i utlandet. Vi vil også gjerne ha innreisende studenter til oss, og vi ønsker å tilby engelskspråklige kurs til de av våre studenter som ikke reiser ut. Også i den obligatoriske delen av studiet vil det bli tatt bruk undervisningsmateriale på engelsk. Målet er å sette studentene i stand til å tilegne seg rettsstoff på engelsk og kunne bruke dette i arbeidssammenheng.

For tiden velger omkring en tredjedel av studentene ved Det juridiske fakultet å ta et studieopphold i utlandet som en del av mastergraden. De fleste velger Europa, men Universitetet i Bergen har samarbeidsavtaler over hele verden.

Les mer om studiemuligheter i utlandet