Internasjonalisering

Det juridiske fakultet legger til rette for studieopphold i utlandet, og vi tilbyr en lang rekke engelskspråklige spesialemner til de av våre studenter som ikke reiser ut i verden.

Juristrollen forandrer seg, og jusstudiet må følge med.

Tidligere var jusstudiet det mest nasjonale av alle studier, og målet var i hovedsak å gjøre studentene kjent med det norske rettssystemet for å kunne arbeide i Norge med norske rettsregler.

Dette bildet er i endring. EU-rett, menneskerettigheter, globalisering – norske jurister får nye utfordringer, og må forholde seg til internasjonal rett og internasjonalt samarbeid.

For å ruste studentene til dette, legger fakultetet til rette for studieopphold i utlandet. Vi vil også gjerne ha innreisende studenter til oss, og vi tilbyr engelskspråklige spesialemner til de av våre studenter som ikke reiser ut i verden. Også i den obligatoriske delen av studiet blir det tatt bruk undervisningsmateriale på engelsk. Målet er å sette studentene i stand til å tilegne seg rettsstoff på engelsk og kunne bruke dette i arbeidssammenheng.

For tiden velger nærmere halvparten av studentene ved Det juridiske fakultet å reise på utveksling til utlandet som en del av mastergraden sin. De fleste velger Europa, men fakultetet og Universitetet i Bergen har samarbeidsavtaler over hele verden.

Les mer om studiemuligheter i utlandet