Utvekslingsmuligheter i utlandet ved Det juridiske fakultet

På det integrerte masterprogrammet i rettvitskap er det lagt opp til at du reiser ut på 4. eller 5. studieår, gjennom å ta den valfrie delen av studiet i utlandet (spesialemne og/eller masteroppgåve).

Fakultetet har valt ut særskilde samarbeidsuniversitet for å finne det fagtilbodet som passar best for deg som er jusstudent. Vi vil gjerne hjelpe deg på veg, så ikkje nøl med å ta kontakt med ein av rettleiarane! Dei fortel deg meir om dei ulike fagtilboda, universiteta og korleis eit utanlandsopphald vil passe inn i akkurat din utdanningsplan.

Du kan bestille rettleiingstime hos ein av dei ved å venda det til informasjonssenteret på fakultetet, tlf 55 58 95 00, eller ved å senda e-post til utveksling@jurfa.uib.no