Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

Læreplass 2017

Læreplass i mediegrafikerfaget

Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen tilbyr lærlingplass i mediegrafikerfaget med oppstart etter avtale, innenfor tidsrammen juni-august 2017.

Læreplassen er lagt til Seksjon B på Kommunikasjonsavdelingen. Seksjonen har 13 ansatte med fagkompetanse blant annet innen grafisk design, interaksjonsdesign, webutvikling, medieteknologi, tv-produksjon og videografikk.

Fra høstsemesteret 2017 skal deler av seksjonen være lokalisert i Media City Bergen og lærlingen vil i perioder har arbeidsplassen der.

Arbeidsoppgaver

Som lærling ved UiB vil du få opplæring og oppgaver tilrettelagt etter læreplanen i mediegrafikerfaget, bl.a.

  • designe brosjyrer og andre trykksaker
  • utvikle og designe nettsider
  • fotografere
  • jobbe med grafikk for tv- og videoproduksjon

Kvalifikasjoner og egenskaper

VG1 og VG2 på videregående skole innenfor Medieproduksjon. Det er tilstrekkelig at VG2 er påbegynt på søknadstidspunktet. Tilsagn om læreplass i mars/april med forbehold om bestått VG2 og eksamen.

Personlige egenskaper som er nødvendige for stillingen vil bli vektlagt. Du må være motivert og lærevillig, vise god faglig forståelse, kunne jobbe selvstendig og sammen med andre, være serviceinnstilt og punktlig.

Les om lærlingeordningen til Universitetet i Bergen på http://uib.no/hr/laerling