Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

Om avdelingen

Kommunikasjonsavdelingen har overordnet ansvar for å tilrettelegge for intern og ekstern informasjon ved Universitetet i Bergen. Avdelingen har kompetanse innen strategisk kommunikasjon, rådgiving, journalistikk, mediehåndtering, tv-produksjon, web, sosiale medier, foto, grafisk design og samfunnskontakt.

Kommunikasjonsavdelingen ledes av konstituert kommunikasjonsdirektør Mathilde Holm.

Se alle ansatte ved Kommunikasjonsavdelingen.

Kommunikasjonsavdelingen er organisert i stab samt to seksjoner: 

Stab

Staben har administrative oppgaver knyttet til driften av avdelingen, samt ansvar for Profilbutikken og administrasjon av tilganger til bildetjenesten Colourbox.

Ingeborg B. Revheim
Kenneth Horne Helle (lærling)

Seksjon for desk, fakultetsstøtte, prosjekt og profilering

Seksjonsleder: Mathilde Holm

Seksjonen består av to grupper. 

Gruppe for desk og fakultetsstøtte omfatter en sentral desk som produserer og koordinerer stoff til UiBs hovedkanaler på nett, papir og i sosiale medier. Desken består av deskleder og tre deskmedarbeidere, samt kommunikasjonsrådgivere med arbeidsplass på fakultetene. 

Gruppeleder: Olaf Erlend Gundersen
Deskmedarbeidere: Andreas Hadsel Opsvik, Britt-Kristin Ese, Ole Marius Kvamme
Fakultetsrådgivere: Kim Andreassen (MED), Margareth Barndon (PSYFA), Sverre Ole Drønen (SVF), Hilde Kvalvaag (KMD), Jens Helleland Ådnanes (MATNAT)

Gruppe for prosjekt og profilering har ansvar for arbeid med internkommunikasjon, prosjektstøtte, kommunikasjonsstøtte i BOA-arbeid, UiB Alumni og sentrale arrangementer som Christiekonferansen. 

Gruppeleder: Kirsti Brekke
Medarbeidere: Ingvild Strøm Hansen, Grethe B. Holmstrøm, Marianne Huse, Åshild Nylund, Synnøve V. Svardal

Seksjon for web og design og lærings- og formidlingslab

Seksjonsleder: Hans-Petter Isaksen

Seksjonen består av to grupper.

Gruppe for web og design har ansvar for grafisk design på nett og papir, webutvikling og forvaltningsansvar for uib.no. 
Gruppeleder: Trude Leknes
Medarbeidere: Arjun Ahluwalia, Christian Bakke, Margareth Haugen, Pål Schroeder, Markus Scholz

Gruppe for lærings- og formidlingslab har ansvar for audiovisuelle produksjoner og utvikling av digital undervisning og formidling. Lærings- og formidlingslab er knyttet til DigUiB og skal etablere seg i Media City Bergen fra høsten 2017. 

Gruppeleder: Kjell-Øvre Helland
Medarbeidere: Arnt Brandseth, Lars Haaheim, Tane Holm Høisæter, Frode Ims, Magnus E. Øverli