Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

FROKOSTMØTE under Arendalsuka:

Innovative helseklynger som svar på framtidens helseutfordringer

Skal du på Arendalsuka? Universitetet i Bergen inviterer til frokostmøte. Her får du vite hvordan Helseklyngen i Bergen skal løse fremtidens utfordringer i helsesektoren.

helseklynge._nettside._jpg.jpg

Mange forskjellige små bilder som skal illustrere helse satt sammen som en klynge
Universitetet i Bergen har tre ulike arrangement under Arendalsuka. Arrangementene finner sted på på Mør Biffhus onsdag 16.august 2017
Foto:
Margareth Haugen

I Bergen er en ny helseklynge under utvikling. Her vil forskning, utdanning og primærhelsetjeneste jobbe tett sammen for å ta i bruk ny teknologi og nye perspektiver for å skape morgendagens helseforvaltning og – tjenester.

Digitalisering, tjenesteinnovasjon, økt samarbeid mellom forskning, utdanning, myndigheter og aktører i Helse-Norge har potensiale til å bygge bedre helse for langt flere. I regjeringens HelseOmsorg21-strategi, Langtidsplan for forskning og høyere utdanning, og i en rekke andre plandokumenter blir helse trukket fram som et sentralt, prioritert og nødvendig satsingsområde både i Norge og internasjonalt. Under dette frokostmøtet forteller vi deg hvordan vi skal løse fremtidens utfordringer!

Medvirkende:

Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)

John-Arne Røttingen, administrerende direktør, Norges forskningsråd

Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen

Robert Bjerknes, viserektor for tverrfaglig virksomhet, Universitetet i Bergen

Nina Mevold, kommunaldirektør Bergen kommune

Guri Rørtveit, instituttleder, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen