Hjem
Click

Kommunikasjonsavdelingen

Hubro 2/2007

Tema: Globale utfordringer

Skal varsle malaria

Årleg døyr titusenvis av menneske i Etiopia på grunn av malaria, men varsling kan redde mange av desse liva.

Mindre hiv i Zambia

Omsider ser det ut til at nokre land i Afrika har greidd å redusere spreiinga av hiv, men dette avgrensar seg til folk med utdanning. No gjeld det å få dei fattigaste til å endre åtferd.

Oppdrag: Endring

Direkte kunnskapsoverføring og påvirkning av politiske myndigheter er hovedmålet med UiBs omfattende engasjement i Ghana.

Syke uten sikkerhetsnett

Hannah (73) bærer et tungt stigma, og går alderdommen usikkert i møte. Hun er barnløs. Det er det verste som kan hende ghanesiske kvinner.

Barna ved Volta Lake

Et armbånd og åndenes beskyttelse skulle gi femåringen vern mot sykdom, sult og omsorgsmangel.

Bygger palestinsk selvbevissthet

- Den politiske situasjonen vil nok ikke bli noe bedre de neste ti årene. Hindringer som israelske kontrollposter og lignende, gjør at ting tar tid. Men de kan ikke stoppe oss i å puste, studere, sende studenter utenlands, eller videreutvikle våre barnehager, skoler og universiteter.

De som reiser på 3.klasse

I Kongos hovedstad Kinshasa fins det nesten ikke lenger katter eller hunder. Alt som kan spises er spist i det isolerte landet, og befolkningen er svært underernært. Landet har flust med utdannet helsepersonell, men legene får ikke lønn. På sykehuset mangler de alt - vann, strøm, mat, medisin. Stakkars Kongo. Men dette er ikke et problem som bare angår innbyggerne i Kongo, men oss alle på kloden, sier professor i internasjonal helse, Thorkild Tylleskär. Han har forsket i en rekke afrikanske land, men mener at konseptet med utviklingsforskning er mislykket. Vi bør heller begynne å kalle utviklingsforskning for global fremtidsforskning.