Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

Aktuelt

Forskere om pandemi

Universitetet i Bergen har flere fagmiljøer som kan svare på relevante spørsmål fra pressen om svineinfluensaen.

Influensasenteret

Influensasenteret ved UiB har forsket på influensavirus, vaksiner og immunitet i mer enn 30 år. Miljøet er en viktig internasjonal aktør innen forskningsfeltet, og forskerne ved senteret følger utviklingen. Les mer om Influensasenteret.

Kontaktpersoner:

Rebecca J. Cox
Konstituert leder for Influensasenteret
Telefon: 55 97 46 68 eller 45242974

Karl Albert Brokstad
Seniorforsker
Telefon: 55 97 46 22 eller 988 43 314

Abdullah Madhun
Forsker
Telefon: 55 97 46 67

Haakon Sjursen
Overlege/Professor, Medisinsk avd., Infeksjonsmedisinsk seksjon
Telefon: 55 97 29 24

Andre aktuelle forskere ved Det medisinsk-odontologiske fakultet

Nina Langeland
Dekan ved fakultetet/Professor ved Institutt for indremedisin
Telefon: 416 16 450

Guri Rørtveit
Professor, Institutt for samfunnsmedisinske fag
Forskningsleder, Allmennmedisinsk forskningsenhet, Unifob Helse.
Telefon: 55 58 61 41

Sykdom- og pandemihistorie

Ole Didrik Lærum
Professor, Gades Institutt
Telefon: 55 97 25 72

Frykt for smitte og sykdom

Ingvard Wilhelmsen
Professor, Institutt for indremedisin
Telefon: 55 97 94 29

Medias dekning av pandemi/svineinfluensa

Helge Østbye
Professor, Institutt for informasjons- og medievitenskap
Telefon: 55 58 91 06