Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

Nyhet

Studieplasser mot finanskrisen

Universitetet i Bergen tilbyr en femårig krisepakke: Med 400 millioner ekstra kan UiB opprette 1000 nye studieplasser. - Spennende innspill, sier statsråden til NRK.

- Nå er det viktig å rette blikket lengre fram. Vi ser at økende arbeidsledighet i kjølvannet av finanskrisen i stor grad rammer ungdom. Dette, kombinert med økende ungdomskull fremover, vil raskt kunne gi store samfunnsmessige utfordringer. Får UiB 1000 nye fullfinansierte studieplasser, vil vi raskt kunne øke opptakene av studenter, sier rektor Sigmund Grønmo.

- Bør prioriteres særlig høyt

- En slik satsing på utdanning innebærer en viktig satsing på forskning fordi fullfinansiering av studieplasser inkluderer ressurser til stillinger, utstyr og infrastruktur. I tråd med nasjonale planer og universitetets egen plan for styrking av MNT-fagene, bør disse fagene prioriteres særlig høyt, understreker Grønmo.

Sammen med universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken foreslår han i et brev til ministeren en samlet aksjon for å satse mer på studietilbud nå.

Statsråd Tora Aasland uttaler til NRK at innspillet fra Universitetet i Bergen er spennende, og at en ekstraordinær satsing på nye studieplasser er et godt tiltak som allerede kan bli vurdert i revidert statsbudsjett.

- Langsiktig satsing på utdanning og forskning er den viktigste framtidsinvesteringen Norge kan gjøre i krisetider, sier Grønmo. - Det er nå det bør satses!

Generasjonsskifte

Universitetet i Bergen står foran et betydelig generasjonsskifte blant det vitenskapelige personalet. Nyrekruttering i dag til vitenskapelige stillinger er også et viktig perspektiv i forslaget fra UiB.

- Ved å trappe opp antallet fullfinansierte studieplasser med 200 årlig i fem år, vil 1000 nye studieplasser bety en betydelig styrking av kompetanseutviklingen, mener Elvbakken.

For 400 mill kroner innenfor en femårsperiode, med opptrapping fra 15 mill i 2009, kan 1000 studenter gis forskningsbasert utdanning av god kvalitet, og tilpasset framtidas kompetansebehov. I forslaget har UiB vi tatt utgangspunkt i at det opprettes 200 nye plasser i året i fem år.

- Vi ønsker en tett dialog med de andre universitetene og regjeringen om ulike krisetiltak og universitetenes rolle i å fremme kunnskap og kompetanse i en krisetid, understreker rektor Sigmund Grønmo.