Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

Aktuelt

Aktuelle kilder for klimatoppmøtet

Dette er noen av forskerne ved Universitetet i Bergen som kan være aktuelle kilder for media i forbindelse med klimatoppmøtet.

Klimaforskning fra Bjerknessenteret

UiB har eget senter for fremragende forskning for klimaspørsmål, med 125 forskere med forskjellig forskningsfelt. Liste over "Hvem svarer på hva?", Bjerknessenteret.

Flere av disse vil være til stede under klimatoppmøtet i København. For mer informasjon, kontakt mediekontakt Jill Johannessen, telefon: 959 65 398 eller e-post jill.johannessen@bjerknes.uib.no


Klimascenarioer og effekt av klimaendringer og drivhuseffekt

Nils Gunnar Kvamstø, professor og instituttleder ved Geofysisk institutt.
Forsker innenfor blant annet klimascenarioer, klimavarsling og klimadynamikk. Ser større perspektiver rundt klimaeffekt og drivhuseffekt.

Telefon: 55 58 28 98
E-post: Nils.Kvamsto@gfi.uib.no


Overordnet blikk på klimautfordringene

Geir Anton Johansen, professor ved institutt for fysikk og teknologi og dekan for det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet ved UiB.
Stikkord: global klimapolitikk, energipolitikk og viktigheten av å se klimautfordringene i sammenheng.

Mobiltelefon: 911 43 615 Telefon: 55 58 27 45
E-post: GeirAnton.Johansen@ift.uib.no


CO2-lagring

Jan Martin Nordbotten, førsteamanuensis, Matematisk institutt.
Forsker på CO2-lagring.

Telefon: 55 58 48 69
E-post: Jan.Nordbotten@math.uib.no


Thorium som fremtidens energikilde?

Egil Lillestøl, professor emeritus, Institutt for fysikk og teknologi
Oppholder seg mesteparten av tiden ved CERN, der det akseleratordrevne kjernekraftverket basert på thorium ble lansert. Har jobbet sammen med nobelprisvinneren Carlo Rubbia.

Telefon: 952 05 157
E-post: Egil.Lillestol@cern.ch

Klimaøkonomi

Eirik Schrøder Amundsen, professor ved Institutt for økonomi, medlem av formannskapet ved De Økonomiske Råd, Danmark og medlem av Københavns Universitets klimapanel. Forsker  innenfor blant annet områdene: klimaøkonomi, miljø- og naturressursøkonomi, energiøkonomi.

Telefon: 55 58 97 18 eller 472 85 529
E-post: eirik.amundsen@econ.uib.no

 

Miljørett og miljøforvaltning

Sigrid Eskeland Schütz, førsteamanuensis, Det juridiske fakultet.
Telefon. 55 58 95 89 eller 481 50 983
E-post: Sigrid.Schytz@jur.uib.no


Miljøsosiologi

Ann Nilsen, professor, Sosiologisk institutt.
Har gjennomført undersøkelser om menneskers forestillinger om fremtiden.

Telefon: 480 96 652
E-post: Ann.Nilsen@sos.uib.no


Filosofi

Egil H. Olsvik, førstelektor, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier
Stikkord: Fremtidspessimisme. Teknologiskepsis. Menneskets eget ansvar for å handle og tilegne seg kunnskap.

Telefon. 55 58 89 81 eller 975 01 446
E-post: Egil.Olsvik@fof.uib.no

Hein Berdinesen
, universitetslektor, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier.
Underviser i faget Miljøfilosfi. Menneskets forhold til klimautfordringer og teknologiutvikling. Starter på doktorgrad etter jul hvor blant annet CO2-fangst og -lagring brukes som eksempel.

Telefon: 55 58 89 83 / 90 72 80 46
E-post: Hein.Berdinesen@fil.uib.no

 

Klimaendring, rettigheter og de fattige

Asuncion St.Clair, professor sosiologisk institutt. Har ledet et tverrfakultært forskningsprosjekt om hvordan ulike fortellinger om klimaendring påvirker vår forståelse av de fattige og deres rettigheter.

Telefon: 55 58 91 84 eller 452 61 902
E-post: Asun.St.Claire@sos.uib.no


Debatt om klimaforskning

Kjetil Rommetveit, forsker ved Senter for vitenskapsteori
Forholdet mellom kunnskap og handling i offentlige beslutninger og globale problemer. Hvordan få til handlekraft uten å måtte eliminere eller undertrykke usikkerhet.

Telefon: 55 58 22 85
E-post: Kjetil.Rommetveit@svt.uib.no


Matvaresikkerhet som følge av klimaendringer

Peter Andersen, førsteamanuensis ved Institutt for geografi.
Deltar i forskergruppen for ressursforvaltning og sosial endring i utviklingsland, samt forskergruppen klima-, landskaps- og miljøendringer. Har blant annet gode kunnskaper om matvaresikkerhet i Afrika og Asia, som en følge av klimaendringer.

Telefon: 55 58 30 63
E-post: Peter.Andersen@geog.uib.no

Dette er kun noen av UiBs forskere som kan være aktuelle i forbindelse med klimaproblematikken. Kontakt gjerne mediekontaktene hvis du trenger hjelp til å finne andre forskere.