Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

Nyhet fra På Høyden

UiB-forskere tok hele kaken

Bergen teknologioverføring (BTO) delte i dag ut 400.000 kroner i stipend til seks forskere. Alle vinnerne er forskere ved universitetet.

Fagmiljø ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet tar med seg brorparten av stipendmidlene som BTO deler ut i dag. Vinnerne av 100.000 kroner hver er:

Siden prosjektene ikke er kommersialisert enda, ønsker ikke BTO å gå ut med en mer detaljert beskrivelse. Det er nettopp for å komme videre i prosessen at stipendene deles ut.

Verdi for samfunnet

Visjon Vest, den allmennyttige virksomheten i Sparebanken Vest, har bidratt med midlene til stipendkonkurransen. Juryen har bestått av Hans Hekland fra Sarsia Venture, Karstein Lien fra Sparebanken Vest, og Monica Lislerud fra BTO.

– Hensikten med idekonkurransen er å motivere forskningsmiljøene til å tenke mer kommersielt, sier Monica Lislerud. Hun er forretningsutvikler og porteføljeforvalter i BTO.

– Alle vinneridéene er spennende og de kan ha kommersiell potensiale på sikt. Samtidig kommer de fra sterke forskningsmiljø, sier Lislerud.

I sin bedømmelse har juryen lagt vekt på prosjekt der stipendmidlene vil utgjøre et viktig bidrag i prosessen med å kommersialisere forskningsresultatene. I tillegg har det vært av avgjørende betydning at prosjektene vil skape betydelig verdi for samfunnet hvis kommersialiseringen lykkes.

Ifølge BTO beskriver alle vinnerne produkter som har et stort internasjonalt potensiale og som føre til store endringer for de aktuelle fagområdene, dersom de lykkes.

Stipendet skal brukes til å utvikle prosjektene i retning av kommersialisering.

Høyt nivå

I alt har BTO mottatt 24 prosjektbeskrivelser til konkurransen. Ifølge BTO har alle bidragene vært svært gode.

– Dette er den tredje idékonkurransen, og definitivt den beste så langt – både i antall innsendte søknader og kvalitet på idéene, sier Lislerud.

Fakta/ Bergen teknologioverføring as

  • Bergen teknologioverføring as (BTO) ble etablert 20. desember 2004 av 7 forskningsinstitusjoner i Bergen for å fremme kommersiell utnyttelse av forskningsresultater.
  • BTO bistår forskerne og forskningsinstitusjonene med å kommersialisere forskningsresultater.
  • BTO eies av Universitetet i Bergen (40%), Helse Bergen (40%) og Havforskningsinstituttet (20%).
  • BTO har inngått samarbeidsavtaler med Høgskolen i Bergen, Christian Michelsen Research AS (CMR), Fiskeriforskning avd. Bergen, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Innovest AS og Uni Research.

Kilde: BTOs nettsider

Artikkelen er hentet fra UiBs internavis På Høyden.