Hjem

Kommunikasjonsavdelingen

Beredskap ved Kommunikasjonsavdelingen

Praktisk informasjon for KAs ansatte i en krisesituasjon.

Kommunikasjonsavdelingen har en rolle i sentral beredskapsplan, og en egen tiltaksplan for krisekommunikasjon som finnes på fellesområdet P:\Beredskap.
Her finnes også en kontaktliste over alle som har en rolle i KAs kriseplan og deres stedfortredere. UiBs beredskapsplan finner dere her.

KA bruker krisestøtteverktøyet CIM til loggføring og mediekontakt.
Pålogging til CIM her.

Krisekommunikasjonsarbeidet ledes av
kommunikasjonsdirektør Ingar Myking (stedfortreder: Mathilde Holm)

 

Lokal beredskap

Styrende prinsipp:

  • Ledelsen i en normalsituasjon har også ansvar i en ekstraordinær situasjon. Dette gjelder ledelse på alle nivåer.
  • Organisasjonen i en krise skal være mest mulig lik den ordinære organisasjonen

 

Ved brann og brannalarm

Generell informasjon om brannvern og brannsikkerhet ved UiB.
Plassansvarlig brann ved KA: Margareth Haugen  (stedfortreder: Ingeborg Revheim)

Oppsamlingsplass 
Hvis brannalarmen går, skal alle ansatte forlate plassen sin umiddelbart og gå rolig ut av bygget. Oppsamling foran Nygårdsgaten jernvarehandel. Dersom det er aktuelt, følger plassansvarlig brann de ansatte til mottaksbygget: Christiesgt 12. 

 

Verneombud

Ingvild Strøm Hansen (vara: Pål Schroeder)