Hjem

Universitetet i Bergen

Click

Kommende arrangement ved UiB

Filtrer på arrangementstype

2017

Uke 22

29. mai — i dag (7)

Kunsten å jubilere (Seminar)
Påmeldingsfrist 29.05.2017. Tid: 10:00
Violence and Aesthetics in Latin America and the Caribbean (Workshop)
Første dag - Arrangementet er ferdig 30.05.2017
Besøk av Norges Høyesterett (Møte)
Presentation of master thesis: "Strategic optimization of offshore wind farm installation" (Foredrag)
Challenges of Cultural History and Interdisciplinarity (Seminar)
Første dag - Arrangementet er ferdig 31.05.2017
Konsert avlyst (Konsert)
Gig-akademiet (Konsert)
Første dag - Arrangementet er ferdig 30.05.2017

Arrangement som pågår nå (2)

Stikk Innom-konsertene 2017 (Konsert)
Brannkurs (Kurs - HMS)

30. mai — i morgen (12)

Fremmede arter 30.mai (Kurs - for lærere)
Transitions to adulthood in times of inequality: the changing impact of intergenerational relations (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 31.05.2017
Prøveforelesning - Frøydis Gullbrå (Prøveforelesning)
"English binomials: structure and history" (Gjesteforelesning)
Disputas - Frøydis Gullbrå (Disputas)
Sumara Bilal:Molecular characterization of antibodies and T cell markers in cleaner fish (wrasse and lumpfish) and analysis of local and systemic immune responses after vaccination in lumpfish" (Arrangement)
Captain Lill's method: "solving" every polynomial equation by geometry (Seminar)
Violence and Aesthetics in Latin America and the Caribbean (Workshop)
Siste dag
Bachelorkonsert Frida Andreassen Lereng (Konsert)
Gig-akademiet (Konsert)
Siste dag
Masterfremføring Carmen Bóveda (Konsert)

31. mai — onsdag (22)

Administrativt mellomlederprogram (Kurs - ledelse)
Påmeldingsfrist 31.05.2017. Tid: 16:00
Beatriz Andrea Zamora Silva disputerer for ph.d.-graden (Disputas)
Paideia, Power and Persuasion: Political Thinking in and around Plato (Konferanse)
Påmeldingsfrist 01.06.2017. Tid: 00:00
Muntlig formidling (Kurs - universitetspedagogikk)
Prøveforelesning - Mette Senneseth (Prøveforelesning)
Prøveforelesning - Helga Bjørnøy Urke (Prøveforelesning)
Prøveforelesning - Geir Olav Dahle (Prøveforelesning)
Prøveforelesning - Ingrid Keilegavlen Rebnord (Prøveforelesning)
Kunsten å jubilere (Seminar)
Disputas - Mette Senneseth (Disputas)
Disputas - Helga Bjørnøy Urke (Disputas)
Oppstartsmarkering for prosjektet ‘Politi- og påtalerett’ (Arrangement)
Alice Rizzardo (Edinburgh) (Seminar)
Disputas - Geir Olav Dahle (Disputas)
Contemporary Brazil: social changes and cultural challenges (Foredrag)
Disputas - Ingrid Keilegavlen Rebnord (Disputas)
Bergen Philosophy of Science Workshop 2017 (Workshop)
Challenges of Cultural History and Interdisciplinarity (Seminar)
Siste dag
Transitions to adulthood in times of inequality: the changing impact of intergenerational relations (Konferanse)
Siste dag
Haavard Løkting Larsen og Marte Johannessen Skovly (Konsert)
Dido & Aeneas av Henry Purcell (Konsert)

01. juni — torsdag (12)

Romantic Piano Meets the Hardanger Fiddle: Edvard Grieg’s Chamber Works and Solo Piano Music (Workshop)
Påmeldingsfrist 01.06.2017. Tid: 23:59
Workshop i skriving med prof. Nina Lykke (Workshop)
Påmeldingsfrist 01.06.2017. Tid: 23:59
Møte i universitetsstyret 1.6.2017 (Møte)
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A (Kurs)
Prøveforelesning - Ann Kristin Sperrevik (Prøveforelesning)
Muntlig formidling (Kurs - universitetspedagogikk)
Vibeke Vikeså: Functional feeds - what might be wrong with the standard feeds (Prøveforelesning)
Open Access: Publisering og arkivering av forskning (Foredrag)
Midtveisevaluering - Kristine Stangenes (Arrangement)
BBB seminar: Gerhard Klebe (Seminar)
Midtveisevaluering - Jan Inge Bjune (Arrangement)
Johan Fredrik Getz – litteraturvitenskap (Prøveforelesning)

02. juni — fredag (9)

Avslutningsseremoni høgare grad våren 2017 (Arrangement)
Påmeldingsfrist 02.06.2017. Tid: 23:59
Avslutningsseremoni lågare grad våren 2017 (Arrangement)
Påmeldingsfrist 02.06.2017. Tid: 23:59
Prøveforelesning Hanne Tuntland (Prøveforelesning)
Johan Fredrik Getz - Litteraturvitenskap (Disputas)
Disputas - Hanne Tuntland (Disputas)
Emergence of de novo protein coding genes from ‘dark genomic matter’ – – fact or fiction? (Gjesteforelesning)
Masterseremonien 2017 (Arrangement)
Bachelorkonsert Stein Are Ramberg (Konsert)

Uke 23

05. juni (1)

Mozart og hammerklaveret (Konsert)

06. juni (10)

The rational role of cognitive phenomenology (Workshop)
Første dag - Arrangementet er ferdig 07.06.2017
Nils Klim-samtalen: Dei sosiale kostnadane ved bruk av fengsel (Foredrag)
BIODECON - Which biodiversity definition for biodiversity conservation (Seminar)
Bachelorkonsert Olav Egge Brandal (Konsert)
Meisterklasse med Onora O'Neill: Dømekraft og tolking (Foredrag)
Stikk Innom-konsertene 2017 (Konsert)
Siste dag
Markus Eriksens bachelorkonsert (Konsert)
Bachelorkonsert Asbjørn Snilstveit (Konsert)
Bachelorkonsert Endre Nygård (Konsert)
Masterkonsert Maya Badalbayli (Konsert)

07. juni (10)

Nils Klim-samtalen: Dei sosiale kostnadane ved bruk av fengsel (Foredrag)
Påmeldingsfrist 07.06.2017. Tid: 11:00
Holbergsymposiet 2017: Kommunikasjonsetikk (Konferanse)
IA-kurs. Livsfaseorientert personalpolitikk (Kurs - ledelse)
Ferskvannskurs i Apeltunvassdraget (Kurs - for lærere)
Workshop i skriving med prof. Nina Lykke (Workshop)
Holbergforelesningen: «Rettferdighet uten etikk: En idé fra det 20. århundre?» (Foredrag)
Mari Nesvold (Konsert)
The rational role of cognitive phenomenology (Workshop)
Siste dag
Bacheloreksamen Thor-Halvor Straume (Konsert)
Patricia Michlits (Konsert)

08. juni (12)

How to foster Quality in Earth Science Education? (Workshop)
Levels of explanation in the study of auditory verbal hallucinations: Views from neuroscience and philosophy (Workshop)
Prøveforelesning - Ivan Kolesár (Prøveforelesning)
Fakultetets dag 2017 (Arrangement)
Horisont 2020-seminar: Fremtidens energiprosjekter (Seminar)
Thassya Christina dos Santos Schmidt disputerer for ph.d.-graden: (Disputas)
GFI/BCCR Seminar: Multidecadal dynamics of protists and toxic dinoflagellates revealed from paleogenetic analyses of dated sediments of the Bay of Brest (France) (Foredrag)
Nordic Society of Aesthetics' Annual Conference 2017 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 10.06.2017
Prøveforelesning Iselin Cecilie Salmo (Prøveforelesning)
Utdeling av Holbergprisen 2017 og Nils Klim-prisen 2017 (Arrangement)
BBB seminar: Dominique Soldati-Favre (Seminar)
Masterkonsert Sindre Bowitz Larsen (Konsert)

09. juni (12)

Folgefonnsenteret 14. juni (Kurs - for lærere)
Påmeldingsfrist 09.06.2017. Tid: 12:00
Nordic Society of Aesthetics' Annual Conference 2017 (Konferanse)
Siste dag
Prøveforelesning - Karen Klepsland Mauland (Prøveforelesning)
Call for Papers: Mini-seminar NOSTALGIA 9 June (Seminar)
Disputas - Karen Klepsland Mauland (Disputas)
Veiledersamling 9. juni 2017 (Seminar)
Bachelorseremonien 2017 (Arrangement)
Fellesseminar: Theoretical Physics with and for the LHC (Seminar)
Masterseremonien 2017 (Arrangement)
Bachelorkonsert Stian Økland (Konsert)
Masterkonsert Isabel Maria Velasco Rodriguez (Konsert)
Mari og Jørgens avsluttende bachelorkonserter (Konsert)

10. juni (2)

Vennetur til Bekkjarvik (Arrangement)
Drømmer (Konsert)

11. juni (1)

Japansk dag (Arrangement)

Uke 24

12. juni (6)

Prøveforelesning - Friederike Fröb (Prøveforelesning)
Paideia, Power and Persuasion: Political Thinking in and around Plato (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 13.06.2017
BMED904 - Graduate Course in Extracellular Matrix (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 16.06.2017
GFI/BCCR Seminar: Northern Hemisphere Control over Antarctic Glaciation in the Warm Pliocene Epoch (Foredrag)
Migrasjon og tingenes (inter)nasjonale orden (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 19.06.2017
Masterkonsert Morten Andre Larsen (Konsert)

13. juni (7)

Music 2020: Interdisciplinarity, Innovation, Impact (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 16.06.2017
Bachelorkonsert Erik H. Halvorsen (Konsert)
Migrasjon, språk og arbeidsplassen (Gjesteforelesning)
Teservering (Arrangement)
A Last Word // Tor Anders Eri (Konsert)
Vannforvaltning, utviklingsbaner og den moderne verden (Foredrag)
Paideia, Power and Persuasion: Political Thinking in and around Plato (Konferanse)
Siste dag

14. juni (6)

Folgefonnsenteret 14. juni (Kurs - for lærere)
ERC Starting and Consolidator Grants 2018 course (Kurs - forskningsadministrasjon)
The Normativity of Logic (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 16.06.2017
Bachelorseremonien 2017 (Arrangement)
'Victims' and 'Criminals' (Foredrag)
Masterseremonien 2017 (Arrangement)

15. juni (7)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)
CCBIO Junior Scientist Symposium 15. juni 2017 (Seminar)
BECCLE-seminar om kryssubsidiering i lys av EU/EØS-statsstøtteregelverket (Seminar)
Forskningsseminar med Eirik Amundsen (UiB) (Seminar)
CCBIO Seminar: Ryan Driskell (Seminar)
CCBIO seminar: Kalle Sipila (Seminar)
Bachelorkonsert Joakim Vederhus Rønhovde (Konsert)

16. juni (7)

Avslutningsseremoni lågare grad våren 2017 (Arrangement)
Brannkurs (Kurs - HMS)
Siste dag
Kandidatarrangementet 2017 (Arrangement)
Avslutningsseremoni høgare grad våren 2017 (Arrangement)
BMED904 - Graduate Course in Extracellular Matrix (Kurs)
Siste dag
Music 2020: Interdisciplinarity, Innovation, Impact (Kurs)
Siste dag
The Normativity of Logic (Konferanse)
Siste dag

18. juni (3)

3rd International p53 Isoforms Conference (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 21.06.2017
NUAS kommunikasjonskonferanse 2017 (NUASkom) (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 20.06.2017
Biomarkers & Bioinformatics in Clinical Trials and Clinical Studies (Møte)
Første dag - Arrangementet er ferdig 19.06.2017

Uke 25

19. juni (3)

Migrasjon og tingenes (inter)nasjonale orden (Kurs)
Siste dag
Prøveforelesninger: Jannik Woxholth (Prøveforelesning)
Biomarkers & Bioinformatics in Clinical Trials and Clinical Studies (Møte)
Siste dag

20. juni (2)

Disputas: Aksjonæravtaler (Disputas)
NUAS kommunikasjonskonferanse 2017 (NUASkom) (Konferanse)
Siste dag

21. juni (1)

3rd International p53 Isoforms Conference (Konferanse)
Siste dag

22. juni (2)

Defining Old Age: Literature, Psychology, Law (Seminar)
Første dag - Arrangementet er ferdig 23.06.2017
Women's Literary Culture and the Medieval Canon (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 24.06.2017

23. juni (1)

Defining Old Age: Literature, Psychology, Law (Seminar)
Siste dag

24. juni (2)

Rosens dag (Arrangement)
Women's Literary Culture and the Medieval Canon (Konferanse)
Siste dag

Uke 26

26. juni (1)

Nasjonalt skolelabmøte 2017 (Seminar)
Første dag - Arrangementet er ferdig 27.06.2017

27. juni (1)

Nasjonalt skolelabmøte 2017 (Seminar)
Siste dag

Uke 34

21. august (1)

EADI-konferansen 2017 ved UiB (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 23.08.2017

23. august (3)

Workshop in Network Biology/Integromics Bioinformatics – Applications Towards Medicine (Workshop)
Første dag - Arrangementet er ferdig 25.08.2017
Kurs i EndNote på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 23. august 2017 (Kurs)
EADI-konferansen 2017 ved UiB (Konferanse)
Siste dag

Uke 35

28. august (1)

Biologisk mangfold (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 29.08.2017

29. august (1)

Biologisk mangfold (Kurs - for lærere)
Siste dag

30. august (1)

PubMed og Embase på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 30. august 2017 (Kurs)

31. august (1)

CCBIO Junior Scientist Symposium 31. August 2017 (Seminar)

01. september (2)

Kurset "Introduksjon og inspirasjon" (Kurs - ledelse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 30.06.2018
Konferanse om republikanisme (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 02.09.2017

02. september (1)

Konferanse om republikanisme (Konferanse)
Siste dag

Uke 36

06. september (2)

Marinbiologi (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 07.09.2017
Kurs i EndNote på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 6. sept. 2017 (Kurs)

07. september (1)

Marinbiologi (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 37

13. september (1)

PubMed og Embase på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 13. sept. 2017 (Kurs)

14. september (2)

KLIMA- og MILJØANALYSER (Seminar)
Admiral d'Entrecasteauxs ekspedisjon til Stillehavet (1791-93) og hans gjenstander ved Universitetsmuseet (Foredrag)

Uke 38

20. september (1)

Foredrag og debatt (Foredrag)
Første dag - Arrangementet er ferdig 26.09.2017

Uke 39

25. september (1)

Teknologiundervisning (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 26.09.2017

26. september (2)

Teknologiundervisning (Kurs - for lærere)
Siste dag
Foredrag og debatt (Foredrag)
Siste dag

27. september (2)

Kurs i EndNote på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 27. sept. 2017 (Kurs)
Forsker Grand Prix (Foredrag)

28. september (1)

6th Conference of the European Association of Health Law (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 29.09.2017

29. september (2)

Velkommen til Alumnusdagen ved Det juridiske fakultet (Arrangement)
6th Conference of the European Association of Health Law (Konferanse)
Siste dag

Uke 40

02. oktober (1)

Individuell rådgivning (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 01.12.2017

04. oktober (1)

PubMed og Embase på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 4. okt. 2017 (Kurs)

Uke 41

09. oktober (1)

Gender, sexuality and geopolitical divisions: Colonial formations, travelling concepts and politics of tolerance (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 11.10.2017

12. oktober (1)

Rike barn leker best (Foredrag)

Uke 42

18. oktober (2)

Bærekraftig utvikling (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 19.10.2017
PubMed og Embase på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 18. okt. 2017 (Kurs)

19. oktober (1)

Bærekraftig utvikling (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 43

25. oktober (5)

Ph.d.-kurs i Paris (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 27.10.2017
Beyond oil: mobilizing alternative futures (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 27.10.2017
Beyond oil: mobilizing alternative futures (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 27.10.2017
Kurs i EndNote på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 25. okt. 2017 (Kurs)
Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2017 (Seminar)
Første dag - Arrangementet er ferdig 26.10.2017

26. oktober (3)

Administrativt mellomlederprogram (Kurs - ledelse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 06.04.2018
Romantic Piano Meets the Hardanger Fiddle: Edvard Grieg’s Chamber Works and Solo Piano Music (Workshop)
Første dag - Arrangementet er ferdig 29.10.2017
Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2017 (Seminar)
Siste dag

27. oktober (3)

Beyond oil: mobilizing alternative futures (Konferanse)
Siste dag
Beyond oil: mobilizing alternative futures (Konferanse)
Siste dag
Ph.d.-kurs i Paris (Kurs)
Siste dag

29. oktober (1)

Romantic Piano Meets the Hardanger Fiddle: Edvard Grieg’s Chamber Works and Solo Piano Music (Workshop)
Siste dag

Uke 45

08. november (1)

Molekylærbiologi (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 09.11.2017

09. november (2)

Molekylærbiologi (Kurs - for lærere)
Siste dag
Bergen i geofysikkens historie (Foredrag)

Uke 46

13. november (1)

Kjemi i skolen (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 14.11.2017

14. november (1)

Kjemi i skolen (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 47

23. november (1)

CCBIO Junior Scientist Symposium 23. November 2017 (Seminar)

Uke 48

01. desember (1)

Individuell rådgivning (Kurs)
Siste dag

Uke 49

07. desember (1)

Den første bergenser? (Foredrag)

2018

Uke 03

15. januar (1)

Evolusjon, art, arv og utvikling (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 16.01.2018

16. januar (1)

Evolusjon, art, arv og utvikling (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 10

05. mars (1)

Kropp og helse (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 06.03.2018

06. mars (1)

Kropp og helse (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 14

06. april (1)

Administrativt mellomlederprogram (Kurs - ledelse)
Siste dag

Uke 16

16. april (1)

Fysikk og vitenskapelig arbeidsmåte (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 17.04.2018

17. april (1)

Fysikk og vitenskapelig arbeidsmåte (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 17

25. april (1)

Kjemi (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 26.04.2018

26. april (1)

Kjemi (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 26

30. juni (1)

Kurset "Introduksjon og inspirasjon" (Kurs - ledelse)
Siste dag