Hjem

Universitetet i Bergen

Kommende arrangement ved UiB

Filtrer på arrangementstype

2018

Uke 08

Arrangement som pågår nå (11)

Kortprogram for nye ledere (Kurs - ledelse)
ByFlora - billedutstilling (Arrangement)
Shut-up-and-Write (Workshop)
Kurset "Introduksjon og inspirasjon" (Kurs - ledelse)
Plasthvalen (Utstilling)
Steinalderen på Vestlandet (Utstilling)
Mot fjerne land og tider (Utstilling)
Kirkekunstutstillingen (Utstilling)
Livstrådar og ætteband (Utstilling)
Musikkrommet (Utstilling)
Teaterutstillingen (Utstilling)

25. februar — i morgen (1)

Søndag i Japanhagen (Arrangement)

Uke 09

26. februar — mandag (6)

BECCLE Seminar: Damages for breach of Public Procurement Law – Fosen-Linjen AS v AtB AS and its implications (Seminar)
Påmeldingsfrist 26.02.2018. Tid: 16:00
Prøveforelesning og disputas Linn Anja Slåke Vikøren (Disputas)
Prøveforelesning - Linn Anja Slåke Vikøren (Prøveforelesning)
Disputas - Linn Anja Slåke Vikøren (Disputas)
Strafferettens fortellinger: Særtrekk ved domsfortellingen (Møte)
GFI/BCCR Seminar | Alexander Chernokulsky: Arctic clouds in the XXth and XXIst centuries (Foredrag)

27. februar — tirsdag (6)

Crackdown on LGBT rights in Egypt (Seminar)
Prøveforelesning - Egon Hagen (Prøveforelesning)
Disputas - Egon Hagen (Disputas)
Gestational hypercholesterolemia and offspring cholesterol and modulation of cholesterol levels by dietary changes. (Seminar)
How to triennial? Bergen Assembly as a case (Arrangement)
How to triennial? Bergen Assembly as a case (Arrangement)

28. februar — onsdag (6)

Vitenskapelig uredelighet i nyere dansk perspektiv (Seminar)
UPED636 How to Design and Teach Blended Courses (Kurs - universitetspedagogikk)
Kurs i PubMed og Embase på Bibliotek for medisin 28. februar 2018 (Kurs)
"Full-wavefield focusing in seismic imaging - Concepts, applications, and examples" (Seminar)
In search of the correct intentional Objects of emotions (Seminar)
Ingar Dragset and Pedro Gómez-Egaña in conversation (Arrangement)

01. mars — torsdag (5)

Karriereseminar for stipendiater: Hvordan selge din «analytiske ekspertise»? (Seminar)
Påmeldingsfrist 01.03.2018. Tid: 23:00
BECCLE Seminar: Damages for breach of Public Procurement Law – Fosen-Linjen AS v AtB AS and its implications (Seminar)
Michele Battisti (Cesifo) (Seminar)
BBB seminar: Linda Elin Birkhaug Stuhr (Seminar)
Hash Code 2018 at UiB (Arrangement)

02. mars — fredag (4)

Kurs i SurveyXact (Kurs)
Påmeldingsfrist 02.03.2018. Tid: 17:00
Fra prat til praksis: Aktiv læring i auditoret (Seminar)
Påmeldingsfrist 02.03.2018. Tid: 15:00
Fra prat til praksis: Aktiv læring i auditoret (Seminar)
Påmeldingsfrist 02.03.2018. Tid: 15:00
Åpningsfest for Institutt for biovitenskap (Arrangement)
Påmeldingsfrist 02.03.2018. Tid: 12:00

Uke 10

05. mars (6)

Informasjonsmøte 8.mars NG5 prosjektet (Arrangement)
Påmeldingsfrist 05.03.2018. Tid: 15:45
De transformerende konsekvensene av internasjonal migrasjon (Konferanse)
Påmeldingsfrist 05.03.2018. Tid: 11:00
Skriver du masteroppgave med kjønnsperspektiv? (Seminar)
Påmeldingsfrist 05.03.2018. Tid: 15:00
Folkehelse og livsmestring (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 06.03.2018
Møte i Ressursgruppen (Møte)
GFI/BCCR Seminar | Lea Toska Oppedal: Cirque glacier on South Georgia shows repeated centennial variability over the last 7000 years (Foredrag)

06. mars (7)

Karriereseminar for stipendiater: Hvordan selge din «analytiske ekspertise»? (Seminar)
Exploring photography in the history of the immigration to the USA (Workshop)
Erasmus- og Nordplus-avtaler ved UiB (Seminar)
Informasjonsmøte om master i administrasjon og organisasjonsvitenskap (Arrangement)
EndNote-kurs på Bibliotek for humaniora (Kurs)
Hva er TVEPS? (Seminar)
Folkehelse og livsmestring (Kurs - for lærere)
Siste dag

07. mars (11)

Åpen dag ved Universitetet i Bergen (Arrangement)
Kurs i SurveyXact (Kurs)
UPED637 How to Create Effective Instructional Videos (Kurs - universitetspedagogikk)
Kurs i PubMed og Embase på Bibliotek for medisin 7. mars 2018 (Kurs)
Fra prat til praksis: Aktiv læring i auditoret (Seminar)
Fagdag for ernæringsnettverket innan psykiatri og rus (Seminar)
Fagdag om sondeernæring til helsepersonell (Seminar)
Fra prat til praksis: Aktiv læring i auditoret (Seminar)
Martin Paulsen: Revolusjoner i dagens Russland og Ukraina (Foredrag)
Kortprogram for nye ledere (Kurs - ledelse)
Siste dag
Borealis-festivalen inntar KMD (Arrangement)

08. mars (4)

CCBIO Junior Scientist Symposium 8. March 2018 (Seminar)
Informasjonsmøte 8.mars NG5 prosjektet (Arrangement)
Instituttseminar: Jan-Jonathan Bock (Seminar)
BBB seminar: Michael John Davis (Seminar)

09. mars (6)

Lær å skrive populærvitenskapelig (Kurs)
Påmeldingsfrist 09.03.2018. Tid: 16:00
De transformerende konsekvensene av internasjonal migrasjon (Konferanse)
Prøveforelesning - Kristoffer Brodwall (Prøveforelesning)
Åpningsfest for Institutt for biovitenskap (Arrangement)
Disputas - Kristoffer Brodwall (Disputas)
Remote Sensing and GIS monthly workshop (Workshop)

Uke 11

12. mars (2)

Skriver du masteroppgave med kjønnsperspektiv? (Seminar)
Erfaringsseminar, videreutdanning i naturfag (Seminar)
Første dag - Arrangementet er ferdig 13.03.2018

13. mars (3)

Prosjektadministrasjon BOA – EU oppfølging (Kurs - økonomi)
Erfaringsseminar, videreutdanning i naturfag (Seminar)
Siste dag
Vårmøte: Hagedesign - før og etter (Møte)

14. mars (4)

UPED636 How to Design and Teach Blended Courses (Kurs - universitetspedagogikk)
Kurs i EndNote X8 den 14. mars 2018 på Bibliotek for medisin (Kurs)
Møte i Styringsgruppen (Møte)
Mendeley Workshop (Workshop)

15. mars (8)

Nordisk konferanse i proteomikk (Konferanse)
Påmeldingsfrist 15.03.2018. Tid: 23:59
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A (Kurs)
Mentorlunsj: Jens Christian Holm (Foredrag)
Bhash Mazumder (Federal Reserve Bank of Chicago) (Seminar)
Bhash Mazunder (UiO) (Seminar)
Instituttseminar (Seminar)
BBB seminar: Thomas Arnesen (Seminar)
Hvordan møte pasienter som lider av ME? (Arrangement)

16. mars (1)

Kompostering (Arrangement)

Uke 12

19. mars (2)

ERC Advanced Grants 2018 - proposal writing course (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist 19.03.2018. Tid: 14:00
Møte i Ressursgruppen (Møte)

20. mars (4)

Lær å skrive populærvitenskapelig (Kurs)
Watching in the Media 2018 (Konferanse)
Digital Life 2018 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 21.03.2018
The Nordic Ingredient (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 21.03.2018

21. mars (5)

OU-tiltak: Workshop for PA - prosjektavslutning (Kurs - økonomi)
Påmeldingsfrist 21.03.2018. Tid: 16:00
Vitenskaplig (u)redelighet? Noen utfordringer knyttet til lovreguleringen av forskningsetikken (Seminar)
ERC Advanced Grants 2018 - proposal writing course (Kurs - forskningsadministrasjon)
The Nordic Ingredient (Konferanse)
Siste dag
Digital Life 2018 (Konferanse)
Siste dag

22. mars (5)

OU-tiltak: Workshop for PA - prosjektavslutning (Kurs - økonomi)
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul C (Kurs)
Miriam Wüst (Danish Centre for Applied Social Science) (Seminar)
Spørretime mars NG5 prosjektet (Arrangement)
CCBIO Seminar - Aaron Meyer (Seminar)

Uke 14

04. april (2)

UPED637 How to Create Effective Instructional Videos (Kurs - universitetspedagogikk)
UPED636 How to Design and Teach Blended Courses (Kurs - universitetspedagogikk)

05. april (4)

Den store informatikkdagen (Arrangement)
Påmeldingsfrist 05.04.2018. Tid: 12:00
Bergen International Student Conference (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 06.04.2018
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)
Constanza Biavaschi (NTNU) (Seminar)

06. april (4)

Fra prat til praksis: Team-based learning som strategi, metode og inspirasjon (Seminar)
Påmeldingsfrist 06.04.2018. Tid: 15:00
Fra prat til praksis: Team-based learning som strategi, metode og inspirasjon (Seminar)
Påmeldingsfrist 06.04.2018. Tid: 15:00
Biologisk nedbrytning av stein (Gjesteforelesning)
Påmeldingsfrist 06.04.2018. Tid: 15:00
Bergen International Student Conference (Konferanse)
Siste dag

07. april (1)

Den store informatikkdagen (Arrangement)

Uke 15

09. april (4)

Leiv K. Sydnes Symposium (Konferanse)
Påmeldingsfrist 09.04.2018. Tid: 15:45
Informasjonsmøte 12. april NG5 prosjektet (Arrangement)
Påmeldingsfrist 09.04.2018. Tid: 15:45
The 12th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies 2018: Norms, Laws and Literature (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 12.04.2018
Møte i Ressursgruppen (Møte)

10. april (3)

PhD day at the Mathematical and Natural Science Faculty (Kurs)
Nasjonal nettverkskonferanse for likestilling og mangfold i universitets- og høyskolesektoren (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 11.04.2018
Implementering av omsorgsteknologi i Lindås (Seminar)

11. april (7)

UPED622 Forskningsveiledning (Kurs - universitetspedagogikk)
Fra prat til praksis: Team-based learning som strategi, metode og inspirasjon (Seminar)
Møte i Styringsgruppen (Møte)
Kurs i EndNote X8 i Realfagbygget (Workshop)
Prosjektadministrasjon BOA - grunnleggende (Kurs - økonomi)
Første dag - Arrangementet er ferdig 12.04.2018
Nasjonal nettverkskonferanse for likestilling og mangfold i universitets- og høyskolesektoren (Konferanse)
Siste dag
Fra prat til praksis: Team-based learning som strategi, metode og inspirasjon (Seminar)

12. april (6)

Brita Lotsberg Bryn: Revolusjonstoget (Foredrag)
Manudeep Bhuller (UiO) (Seminar)
Johanne Kalsaas: Valgobservasjon i Russland (Foredrag)
Informasjonsmøte 12. april NG5 prosjektet (Arrangement)
The 12th Bergen International Postgraduate Symposium in Old Norse Studies 2018: Norms, Laws and Literature (Konferanse)
Siste dag
Prosjektadministrasjon BOA - grunnleggende (Kurs - økonomi)
Siste dag

13. april (2)

Poding av frukttre (Kurs)
Biologisk nedbrytning av stein (Gjesteforelesning)

Uke 16

16. april (2)

Fysikk og vitenskapelig arbeidsmåte (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 17.04.2018
GFI/BCCR Seminar | Etienne Dunn-Sigouin: The Role of Stratosphere-Troposphere Planetary Wave Coupling in Driving Variability of the North Atlantic Circulation (Foredrag)

17. april (1)

Fysikk og vitenskapelig arbeidsmåte (Kurs - for lærere)
Siste dag

18. april (2)

Nordisk konferanse i proteomikk (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 20.04.2018
Et samfunn styrt av algoritmer? Foredrag av Jill Walker Rettberg (Foredrag)

19. april (2)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A (Kurs)
Instituttseminar (Seminar)

20. april (1)

Nordisk konferanse i proteomikk (Konferanse)
Siste dag

Uke 17

24. april (2)

UPED631 Hot Moments in Teaching and Learning (Kurs - universitetspedagogikk)
AR - Kundemodul (Kurs - økonomi)

25. april (4)

Kjemi (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 26.04.2018
UPED631 Hot Moments in Teaching and Learning (Kurs - universitetspedagogikk)
OU-Tiltak: Sammenhengen mellom bevilgningsøkonomien og bidrags- og oppdragsøkonomien (GB/BOA) (Kurs - økonomi)
CCBIO904 - Biomarkers and tumorbiology in clinical practice (Kurs)
Siste dag

26. april (5)

UPED631 Hot Moments in Teaching and Learning (Kurs - universitetspedagogikk)
CCBIO Junior Scientist Symposium 26. April 2018 (Seminar)
Anna Sanktjohanser (Toulouse School of Economics) (Seminar)
CCBIO Seminar - Ian Mackenzie (Seminar)
Kjemi (Kurs - for lærere)
Siste dag

28. april (1)

Plantesalg i Arboretet 2018 (Arrangement)

Uke 18

30. april (1)

ByFlora - billedutstilling (Arrangement)
Siste dag

02. mai (4)

Writing the synopsis in a doctoral thesis (Kurs)
Kurs i SurveyXact (Kurs)
UPED637 How to Create Effective Instructional Videos (Kurs - universitetspedagogikk)
UPED636 How to Design and Teach Blended Courses (Kurs - universitetspedagogikk)

03. mai (2)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)
Stephen Hansen (University of Oxford): CEO Behavior and Firm Performance (Seminar)

Uke 19

07. mai (1)

UPED620 Basismodul i universitetspedagogikk (Kurs - universitetspedagogikk)

08. mai (3)

UPED620 Basismodul i universitetspedagogikk (Kurs - universitetspedagogikk)
Bruk av tvang i hjemmesykepleien (Seminar)
Mosevandring (Omvisning)

09. mai (1)

UPED620 Basismodul i universitetspedagogikk (Kurs - universitetspedagogikk)

Uke 20

14. mai (1)

Møte i Ressursgruppen (Møte)

15. mai (3)

Leiv K. Sydnes Symposium (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 16.05.2018
Peter Koudijs (Stanford) (Seminar)
Årsmøte i Arboretets venner (Møte)

16. mai (2)

Mia Zamora holder et foredrag om sin forskning (Gjesteforelesning)
Leiv K. Sydnes Symposium (Konferanse)
Siste dag

20. mai (1)

Avtaleloven blir 100 år 31. mai 2018 - vi feirer!! (Seminar)
Påmeldingsfrist 20.05.2018. Tid: 12:00

Uke 21

22. mai (1)

Liquid Biopsies (Seminar)

23. mai (1)

CCBIO Annual Symposium 2018 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 24.05.2018

24. mai (3)

Kurs i ePhorte for saksbehandlere: modul A (Kurs)
Democracy and its Rivals: Political Thinking in and around Plato (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 25.05.2018
CCBIO Annual Symposium 2018 (Konferanse)
Siste dag

25. mai (2)

Grønnsakdyrkning (Arrangement)
Democracy and its Rivals: Political Thinking in and around Plato (Konferanse)
Siste dag

27. mai (1)

Arboretets dag (Arrangement)

Uke 22

28. mai (1)

Møte i Ressursgruppen (Møte)

30. mai (1)

UPED623 Muntlig formidling (Kurs - universitetspedagogikk)

31. mai (6)

Administrativt mellomlederprogram (Kurs - ledelse)
Påmeldingsfrist 31.05.2018. Tid: 16:00
UPED623 Muntlig formidling (Kurs - universitetspedagogikk)
Avtaleloven blir 100 år 31. mai 2018 - vi feirer!! (Seminar)
Conference: Platonic dialectic – inquiring into the nature of things (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 02.06.2018
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul C (Kurs)
Joseph Doyle (MIT Sloan) (Seminar)

01. juni (1)

UPED620 Basismodul oppfølgingsdag (Kurs - universitetspedagogikk)

Uke 23

06. juni (1)

Times of transition - the role of university lifelong learning (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 08.06.2018

07. juni (3)

Mitt UiB - innføringskurs for ansatte 12. juni (Kurs)
Påmeldingsfrist 07.06.2018. Tid: 15:00
Kurs i ePhorte for saksbehandlere: modul B (Kurs)
Andreas Fuchs (Heidelberg University): The Effects of Foreign Aid on Refugee Flows (Seminar)

08. juni (2)

ERC Starting and Consolidator Grants 2019 course (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist 08.06.2018. Tid: 16:00
Times of transition - the role of university lifelong learning (Konferanse)
Siste dag

Uke 24

11. juni (4)

Bachelorseremonien 2018 (Arrangement)
Møte i Ressursgruppen (Møte)
Masterseremonien 2018 (Arrangement)

12. juni (2)

Mitt UiB - innføringskurs for ansatte 12. juni (Kurs)
Den verdige døden (Seminar)

13. juni (2)

ERC Starting and Consolidator Grants 2019 course (Kurs - forskningsadministrasjon)
Literature Review (Kurs)

14. juni (5)

Introduction to Meta Analysis (Kurs)
European Sociological Association RN 33 Mid-term Conference in Bergen June 14-15 2018 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 15.06.2018
Bachelorseremonien 2018 (Arrangement)
David Figlio (Northwestern) (Seminar)
Masterseremonien 2018 (Arrangement)

17. juni (1)

Villblomstens dag (Arrangement)

Uke 25

20. juni (1)

Shut-up-and-Write (Workshop)
Siste dag

21. juni (1)

Chad Syverson (University of Chicago) (Seminar)

22. juni (1)

Numbers for policy: Practical problems in quantification (Kurs)
Påmeldingsfrist 22.06.2018. Tid: 16:00

24. juni (1)

22. Internasjonal konferanse om hjernekreftforskning og terapi (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 27.06.2018

Uke 26

27. juni (1)

22. Internasjonal konferanse om hjernekreftforskning og terapi (Konferanse)
Siste dag

30. juni (1)

Kurset "Introduksjon og inspirasjon" (Kurs - ledelse)
Siste dag

Uke 27

07. juli (1)

Rosens dag 2018 (Arrangement)

Uke 29

16. juli (1)

Fægridagene 2018 (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 19.07.2018

19. juli (1)

Fægridagene 2018 (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 33

13. august (1)

Velkomstseremoni (Arrangement)

19. august (1)

Medisinplanter (Omvisning)

Uke 35

27. august (1)

Numbers for policy: Practical problems in quantification (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 01.09.2018

28. august (1)

Biologisk mangfald (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 30.08.2018

30. august (1)

Biologisk mangfald (Kurs - for lærere)
Siste dag

02. september (2)

Svartelisteplantene i Botanisk hage (Omvisning)
Soppens dag (Arrangement)

Uke 36

03. september (1)

Marinbiologi (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 04.09.2018

04. september (1)

Marinbiologi (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 39

30. september (1)

Hagefest 2018 (Arrangement)

Uke 40

03. oktober (1)

Teknologiundervisning og koding (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 04.10.2018

04. oktober (1)

Teknologiundervisning og koding (Kurs - for lærere)
Siste dag

07. oktober (1)

Sopptur i Arboretet 2018 (Arrangement)

Uke 41

14. oktober (1)

Potetdagen 2018 (Arrangement)

Uke 42

15. oktober (1)

Bærekraftig utvikling (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 16.10.2018

16. oktober (2)

Bærekraftig utvikling (Kurs - for lærere)
Siste dag
Høstmøte i Arboretets venner (Møte)

18. oktober (1)

Jubileumskonferanse (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 19.10.2018

19. oktober (1)

Jubileumskonferanse (Konferanse)
Siste dag

Uke 43

25. oktober (1)

Administrativt mellomlederprogram (Kurs - ledelse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 05.04.2019

28. oktober (1)

Epledagen 2018 (Arrangement)

Uke 44

31. oktober (1)

Halloween på Historisk museum (Arrangement)

Uke 46

14. november (1)

Kjemi, energi, karbon og klima (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 15.11.2018

15. november (3)

Post-normal science as a movement: between informed critical resistance, reform and the making of futures (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 17.11.2018
Migrasjonskonferanse: helse i alt vi gjør (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 16.11.2018
Kjemi, energi, karbon og klima (Kurs - for lærere)
Siste dag

17. november (1)

Post-normal science as a movement: between informed critical resistance, reform and the making of futures (Konferanse)
Siste dag

Uke 47

19. november (1)

Molekylærbiologi (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 20.11.2018

20. november (1)

Molekylærbiologi (Kurs - for lærere)
Siste dag

2019

Uke 02

07. januar (1)

Fysikk. Stråling, nordlys og verdensrom (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 08.01.2019

08. januar (1)

Fysikk. Stråling, nordlys og verdensrom (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 03

16. januar (1)

Evolusjon, art, arv og utvikling (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 17.01.2019

17. januar (1)

Evolusjon, art, arv og utvikling (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 08

18. februar (1)

Geofysikk, hav og klima (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 19.02.2019

19. februar (1)

Geofysikk, hav og klima (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 10

06. mars (1)

Fysikk og didaktikk (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 07.03.2019

07. mars (1)

Fysikk og didaktikk (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 14

05. april (1)

Administrativt mellomlederprogram (Kurs - ledelse)
Siste dag

Uke 17

22. april (1)

Kjemi, det grenseløse faget (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 23.04.2019

23. april (1)

Kjemi, det grenseløse faget (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 19

08. mai (1)

Folkehelse og livsmestring (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 09.05.2019

09. mai (1)

Folkehelse og livsmestring (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 35

31. august (1)

Teaterutstillingen (Utstilling)
Siste dag