Hjem

Universitetet i Bergen

Kommende arrangement ved UiB

Filtrer på arrangementstype

2017

Uke 39

26. september — i dag (8)

Gender perspectives in research: How to strengthen your application for external funding? (Kurs)
Påmeldingsfrist 26.09.2017. Tid: 14:00
UPED632 Enhancing Your Courses with Canvas (Kurs - universitetspedagogikk)
Bli kjent med et språk på 30 minutter (Foredrag)
Midtveisevaluering- Inger Marie Skoie (Arrangement)
Sluttseminar Linn Lorgen: Nyheter for barn (Seminar)
Teknologiundervisning (Kurs - for lærere)
Siste dag
‘Post-truth’ and a crisis of trust? (Konferanse)
Siste dag
Fremtidens jobb (Arrangement)

Arrangement som pågår nå (9)

Konferansen "Interno 17" (Konferanse)
Kurset "Introduksjon og inspirasjon" (Kurs - ledelse)
Plasthvalen (Utstilling)
Steinalderen på Vestlandet (Utstilling)
Mot fjerne land og tider (Utstilling)
Kirkekunstutstillingen (Utstilling)
Livstrådar og ætteband (Utstilling)
Musikkrommet (Utstilling)
Teaterutstillingen (Utstilling)

27. september — i morgen (10)

PhD staffett (Workshop)
OU-tiltak: Workshop for PA - prosjektavslutning (Kurs - økonomi)
Kurs i EndNote på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 27. sept. 2017 (Kurs)
Marion Claireaux (Presentasjon)
Om Grieg-resepsjonen i tysk musikkvitenskap 1930–1950 (Gjesteforelesning)
Existence and stability of solutions in a neural continuum network model (Seminar)
Seminarserie Senter for ernæring (Seminar)
Konferansen "Interno 17" (Konferanse)
Siste dag
Forsker Grand Prix (Foredrag)
Gentest for bedre idrettsprestasjon – hva betyr mest, arv eller miljø? (Arrangement)

28. september — torsdag (9)

Kurs i SurveyXact (Kurs)
Påmeldingsfrist 28.09.2017. Tid: 17:00
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)
Møte i universitetsstyret 28.9.2017 (Møte)
6th Conference of the European Association of Health Law (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 29.09.2017
Gender perspectives in research: How to strengthen your application for external funding? (Kurs)
Nickolas J. Hawkes (Presentasjon)
Nuno M. Coelho (Seminar)
CCBIO seminar: Nuno M. Coelho (Seminar)
Hegelianske betraktninger om forbrytelse og straff (Foredrag)

29. september — fredag (6)

SVEN LE MOINE BAUER (Disputas)
MSc. SVEN LE MOINE BAUER (Disputas)
Jin Sigve Mæland og Martin Roska presenterer masteroppgaver (Presentasjon)
Velkommen til Alumnusdagen ved Det juridiske fakultet (Arrangement)
6th Conference of the European Association of Health Law (Konferanse)
Siste dag
Forskernatt på museet (Arrangement)

30. september — lørdag (1)

ARV-konferansen 2017 (Konferanse)
Påmeldingsfrist 30.09.2017. Tid: 23:59

01. oktober — søndag (2)

Sopptur i Arboretet (Arrangement)
Supermat (Arrangement)

Uke 40

02. oktober — mandag (7)

Frokostmøte: Digitalisering av undervisning (Møte)
Påmeldingsfrist 02.10.2017. Tid: 16:00
Vitenskaps-symposium for Geofysisk institutt (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 03.10.2017
Seminar: “Application of inhibitory learning approaches to exposure therapy” (Seminar)
Individuell rådgivning (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 01.12.2017
Bjørn Christiansens minneforelesning 2017: "The future of clinical psychology" (Arrangement)
Kari Elida Eriksen presenterer masteroppgaven (Presentasjon)
Foredrag: Nordmenn i den finske borgerkrigen (Arrangement)

03. oktober (6)

Dagsseminar for ph.d.-veiledere (Seminar)
Universitetspedagogikk for ph.d.-kandidater (Kurs - universitetspedagogikk)
EndNote-workshop for begynnere på Bibliotek for realfag (Workshop)
Disputas - Chao Deng (Disputas)
Vitenskaps-symposium for Geofysisk institutt (Arrangement)
Siste dag
Hvordan brukes språket til å formidle ulike aktørers tanker, holdninger og politikk om klimautfordringene? (Foredrag)

04. oktober (6)

India at 70 (Foredrag)
Første dag - Arrangementet er ferdig 06.10.2017
Frokostmøte: Digitalisering av undervisning (Møte)
Digital myldredag for ansatte (Arrangement)
PubMed og Embase på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 4. okt. 2017 (Kurs)
Prøveforelesning - Zahra Khorsand (Prøveforelesning)
Står vi foran en tredje industriell revolusjon? (Arrangement)

05. oktober (8)

Utstilling av arbeider fra faglig ansatte ved KMD (Utstilling)
Første dag - Arrangementet er ferdig 22.10.2017
India at 70 (Foredrag)
Siste dag
Karrieredag for ph.d.-kandidater (Arrangement)
Karrieredag ved Det medisinske fakultet høsten 2017 (Arrangement)
Hvordan lager man gode MCQ-spørsmål? (Workshop)
Religionsvitenskap 50 år (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 27.10.2017
Bli kjent med den nye lærings- og formidlingslaben (Seminar)
Prøveforelesning - Henrik Undrethun Irgens (Prøveforelesning)

06. oktober (6)

Kurs i SurveyXact (Kurs)
Disputas - Henrik Undrethun Irgens (Disputas)
Methodologies for Digital Life - Focus on Metabolic Systems (Konferanse)
Disputas: Ina Katrine Nitschke Pettersen (Disputas)
Disputas - Christian Kehl (Disputas)
Øyvind Østerud og John Peter Collett: Hvorfor har vi universiteter i Norge? (Arrangement)

Uke 41

09. oktober (2)

Gender, sexuality and geopolitical divisions: Colonial formations, travelling concepts and politics of tolerance (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 11.10.2017
Niclas Per Schjetne presenterer masteroppgaven (Presentasjon)

12. oktober (5)

Studentkonferanse om helseklyngen i Bergen (Konferanse)
Påmeldingsfrist 12.10.2017. Tid: 16:00
Nordiska perspektiv i arbetarlitteraturforskningen? (Gjesteforelesning)
Påmeldingsfrist 12.10.2017. Tid: 11:00
Fremtidens kunst- og designutdanning (Seminar)
Første dag - Arrangementet er ferdig 13.10.2017
Anders Reiersgaard: Evidential knowledge in Evidence based medicine (Seminar)
Rike barn leker best (Foredrag)

13. oktober (5)

Undervisning og læring i grupper (Seminar)
Påmeldingsfrist 13.10.2017. Tid: 15:00
Undervisning og læring i grupper (Seminar)
Påmeldingsfrist 13.10.2017. Tid: 15:00
Psychological Resilience and Mental Health Care Services for Refugees in Europe (Workshop)
Seminar med Karen Ross (Seminar)
Fremtidens kunst- og designutdanning (Seminar)
Siste dag

Uke 42

17. oktober (3)

Forskning i front (Foredrag)
UPED632 Enhancing Your Courses with Canvas (Kurs - universitetspedagogikk)
Mendeley Workshop (Workshop)

18. oktober (9)

Bærekraftig utvikling (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 19.10.2017
PubMed og Embase på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 18. okt. 2017 (Kurs)
Undervisning og læring i grupper (Seminar)
Undervisning og læring i grupper (Seminar)
Undervisning og læring i grupper (Seminar)
Undervisning og læring i grupper (Seminar)
Nordiska perspektiv i arbetarlitteraturforskningen? (Gjesteforelesning)
Seminar med Runar Bakken (Seminar)
Studentkonferanse om helseklyngen i Bergen (Konferanse)

19. oktober (5)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A (Kurs)
Forskningsseminar med Arash Nekoei (IIES) (Seminar)
Prøveforelesning: Henrik Skar (Prøveforelesning)
Bærekraftig utvikling (Kurs - for lærere)
Siste dag
The Buckland Lecture 2017: Steward of the Sea – Returning power to fishers (Foredrag)

20. oktober (2)

Virkemiddel for studentaktiv undervisning (Foredrag)
Påmeldingsfrist 20.10.2017. Tid: 23:59
Disputas: Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker (Disputas)

21. oktober (2)

Utstilling av arbeider fra faglig ansatte ved KMD (Utstilling)
Siste dag
Åpent hus i Møllendal (Arrangement)

22. oktober (1)

Epledagen (Arrangement)

Uke 43

24. oktober (2)

Workshop on Law and New Technologies (Workshop)
EVU-forum (Seminar)

25. oktober (6)

UPED621 Vurdering og vurderingsformer (Kurs - universitetspedagogikk)
Påmeldingsfrist 25.10.2017. Tid: 12:00
Ph.d.-kurs i Paris (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 27.10.2017
Beyond oil: mobilizing alternative futures (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 27.10.2017
Beyond oil: mobilizing alternative futures (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 27.10.2017
Kurs i EndNote på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag 25. okt. 2017 (Kurs)
Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2017 (Seminar)
Første dag - Arrangementet er ferdig 26.10.2017

26. oktober (6)

Romantic Piano Meets the Hardanger Fiddle: Performance Traditions of Edvard Grieg’s Chamber Music (Workshop)
Første dag - Arrangementet er ferdig 29.10.2017
UPED621 Vurdering og vurderingsformer (Kurs - universitetspedagogikk)
OU-Tiltak: Sammenhengen mellom bevilgningsøkonomien og bidrags- og oppdragsøkonomien (GB/BOA) (Kurs - økonomi)
Markeringslunsj høsten 2017 (Arrangement)
CCBIO Seminar - Jan Jacob Schuringa (Seminar)
Det nasjonale doktorgradsseminaret i rettsvitenskap 2017 (Seminar)
Siste dag

27. oktober (5)

UPED621 Vurdering og vurderingsformer (Kurs - universitetspedagogikk)
Beyond oil: mobilizing alternative futures (Konferanse)
Siste dag
Beyond oil: mobilizing alternative futures (Konferanse)
Siste dag
Ph.d.-kurs i Paris (Kurs)
Siste dag
Religionsvitenskap 50 år (Arrangement)
Siste dag

29. oktober (1)

Romantic Piano Meets the Hardanger Fiddle: Performance Traditions of Edvard Grieg’s Chamber Music (Workshop)
Siste dag

Uke 44

31. oktober (6)

Horizon2020 Kick-off (Seminar)
AR - Kundemodul (Kurs - økonomi)
Virkemiddel for studentaktiv undervisning (Foredrag)
Eske Willerslev - Ancient human genome (Foredrag)
Finsk festaften i Egget (Arrangement)
Kurs i plantelatin (Kurs)

01. november (1)

Kurs i CCBIOs forskerskole om kreftgenomikk (Kurs)
Første dag - Arrangementet er ferdig 03.11.2017

02. november (3)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)
Hvordan kan vi som universitet tilrettelegge bedre for at flere studenter skal lykkes med studiene? (Seminar)
Gernot Doppelhofer (NHH): From individual to group predictions (Seminar)

03. november (2)

OU-tiltak: Workshop for PA - prosjektavslutning (Kurs - økonomi)
Påmeldingsfrist 03.11.2017. Tid: 16:00
Kurs i CCBIOs forskerskole om kreftgenomikk (Kurs)
Siste dag

05. november (1)

Potetdagen (Arrangement)

Uke 45

06. november (2)

Kjemi i skolen (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 07.11.2017
ARV-konferansen 2017 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 07.11.2017

07. november (3)

Universitetspedagogikk for ph.d.-kandidater (Kurs - universitetspedagogikk)
ARV-konferansen 2017 (Konferanse)
Siste dag
Kjemi i skolen (Kurs - for lærere)
Siste dag

08. november (3)

Molekylærbiologi (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 09.11.2017
OU-tiltak: Workshop for PA - prosjektavslutning (Kurs - økonomi)
Kurs i EndNote X8 (Workshop)

09. november (7)

UPED621 Vurdering og vurderingsformer (Kurs - universitetspedagogikk)
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul C (Kurs)
«Framtiden er nå» - et kulturvitenskapelig klimaforskningsprosjekt (Foredrag)
Hans Holter (UiO) (Seminar)
Julie Zahle: TBA (Seminar)
Molekylærbiologi (Kurs - for lærere)
Siste dag
Bergen i geofysikkens historie (Foredrag)

Uke 46

13. november (1)

GFI/BCCR Seminar: Can more climate science slow the transformation to sustainability? (Foredrag)

14. november (2)

UPED632 Enhancing Your Courses with Canvas (Kurs - universitetspedagogikk)
Teservering i Japanhagen (Arrangement)

15. november (1)

KUNSKAPSARRANGEMANG I 1600-TALETS NORDEN: SAMLINGAR, KLASSIFIKATIONER OCH ARKITEKTUR (Gjesteforelesning)

16. november (2)

Bergen Lecture 2017 (Gjesteforelesning)
Tim Hatton (Essex): Public Opinion on Immigration in Europe: Preference versus Salience (Seminar)

17. november (1)

2nd Scandinavian Seminar in Translational Pathology (Seminar)
Første dag - Arrangementet er ferdig 18.11.2017

Uke 47

20. november (1)

Kurs i SurveyXact (Kurs)
Påmeldingsfrist 20.11.2017. Tid: 17:00

21. november (1)

Himmelsk klang (Seminar)

22. november (1)

Frokostmøte (Møte)

23. november (7)

Programdesign (Seminar)
Påmeldingsfrist 23.11.2017. Tid: 15:00
Programdesign (Seminar)
Påmeldingsfrist 23.11.2017. Tid: 15:00
Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 24.11.2017
Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul A (Kurs)
CCBIO Junior Scientist Symposium 23. November 2017 (Seminar)
The Greek Concept of Method: The ethical and metaphysical origins of method in Hesiod, Parmenides and beyond (Foredrag)
CCBIO Seminar (Seminar)

24. november (3)

OU-tiltak: Workshop for PA - prosjektavslutning (Kurs - økonomi)
Påmeldingsfrist 24.11.2017. Tid: 16:00
Virkemiddel for studentaktiv undervisning (Arrangement)
Påmeldingsfrist 24.11.2017. Tid: 23:59
Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning (Konferanse)
Siste dag

Uke 48

28. november (5)

Kurs i SurveyXact (Kurs)
Programdesign (Seminar)
Programdesign (Seminar)
Programdesign (Seminar)
Programdesign (Seminar)

29. november (1)

OU-tiltak: Workshop for PA - prosjektavslutning (Kurs - økonomi)

30. november (1)

UPED623 Muntlig formidling (Kurs - universitetspedagogikk)

01. desember (3)

4th JPI HDHL CONFERENCE (Arrangement)
UPED623 Muntlig formidling (Kurs - universitetspedagogikk)
Individuell rådgivning (Kurs)
Siste dag

03. desember (1)

Juleverksted (Arrangement)

Uke 49

05. desember (1)

UPED620 Basismodul i universitetspedagogikk (Kurs - universitetspedagogikk)

06. desember (1)

UPED620 Basismodul i universitetspedagogikk (Kurs - universitetspedagogikk)

07. desember (5)

Saksbehandlingskurs i ePhorte, modul B (Kurs)
UPED620 Basismodul i universitetspedagogikk (Kurs - universitetspedagogikk)
Ancient Cities: et pan-europeisk prosjekt om digital undervisning (Foredrag)
Virkemiddel for studentaktiv undervisning (Arrangement)
Den første bergenser? (Foredrag)

08. desember (2)

Jubileumsseminar for Arild Holt-Jensen (Seminar)
Julelunsj/Christmas Lunch (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 09.12.2017

09. desember (1)

Julelunsj/Christmas Lunch (Arrangement)
Siste dag

Uke 50

13. desember (1)

Seminar in Scientific Writing (Seminar)
Første dag - Arrangementet er ferdig 14.12.2017

14. desember (1)

Seminar in Scientific Writing (Seminar)
Siste dag

Uke 51

21. desember (1)

CCBIO Seminar (Seminar)

2018

Uke 03

15. januar (1)

Evolusjon, art, arv og utvikling (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 16.01.2018

16. januar (1)

Evolusjon, art, arv og utvikling (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 05

30. januar (2)

Emnedesign (Seminar)
Emnedesign (Seminar)

Uke 10

05. mars (1)

Kropp og helse (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 06.03.2018

06. mars (1)

Kropp og helse (Kurs - for lærere)
Siste dag

07. mars (2)

Aktive studenter i varierte forelseninger (Seminar)
Aktive studenter i varierte forelseninger (Seminar)

Uke 15

11. april (2)

Team-based learning som strategi og metode (Seminar)
Team-based learning som strategi og metode (Seminar)

Uke 16

16. april (1)

Fysikk og vitenskapelig arbeidsmåte (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 17.04.2018

17. april (1)

Fysikk og vitenskapelig arbeidsmåte (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 17

25. april (1)

Kjemi (Kurs - for lærere)
Første dag - Arrangementet er ferdig 26.04.2018

26. april (1)

Kjemi (Kurs - for lærere)
Siste dag

Uke 21

23. mai (1)

CCBIO Annual Symposium 2018 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 24.05.2018

24. mai (1)

CCBIO Annual Symposium 2018 (Konferanse)
Siste dag

Uke 22

31. mai (1)

Administrativt mellomlederprogram (Kurs - ledelse)
Påmeldingsfrist 31.05.2018. Tid: 16:00

01. juni (1)

UPED620 Basismodul oppfølgingsdag (Kurs - universitetspedagogikk)

Uke 23

06. juni (1)

Times of transition - the role of university lifelong learning (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 08.06.2018

08. juni (1)

Times of transition - the role of university lifelong learning (Konferanse)
Siste dag

Uke 26

30. juni (1)

Kurset "Introduksjon og inspirasjon" (Kurs - ledelse)
Siste dag

Uke 43

25. oktober (1)

Administrativt mellomlederprogram (Kurs - ledelse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 05.04.2019

2019

Uke 14

05. april (1)

Administrativt mellomlederprogram (Kurs - ledelse)
Siste dag

Uke 35

31. august (1)

Teaterutstillingen (Utstilling)
Siste dag