Hjem

K.G. Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser

Psykiske lidelser er en viktig årsak til menneskelig lidelse, uførhet og samfunnsmessige kostnader over hele verden.
I motsetning til somatiske sykdommer, finnes det ingen laboratorieprøver som kan avklare diagnosene og det har vært minimale fremskritt innen medikamentell behandling i de siste 50 år. Dette skyldes i hovedsak vår manglende kunnskap om sykdomsmekanismene ved slike tilstander.

Forskning

Vitaminmangel hos ADHD-pasienter

Kan det vi spiser påvirke risikoen for å få ADHD? En ny studie viser at personer med ADHD har lavere nivå av enkelte vitaminer.

Pris

Helse Vests forskningspris til Jan Haavik

Professor Jan Haavik er tildelt Helse Vests forskningspris 2016 for sin forskning på å avdekke biologiske mekanismer som kan forårsake ADHD-symptomer. Han mottok prisen under årets Helse Vest forskningskonferanse.

Litiumrespons hos bipolare pasienter

Kan forutse effekten av litium hos bipolare pasienter

Ved å se på hjernecellene til pasienter med bipolar lidelse, kan en se om litiumbehandling vil ha effekt. Det viser ny forskning som nylig ble publisert i Nature.

Medisin

ADHD kan knyttes til kronisk betennelsessykdom hos mor

Barn av mødre med sykdommer som leddgikt eller astma har mellom 20 og 80 prosent økt risiko for ADHD. Det viser en ny studie fra Universitetet i Bergen.

Nyhet

Det første kurset i MiND H2020 fullført

Fra 28. september til 9. oktober var KGJN vert for det første forskerkurset i det nye H2020-finansierte prosjektet "MiND". Prosjektet fokuserer på ADHD og autisme (ASD).

Kontakt oss

For pasient/pårørende - adhdprosjekt@psybp.uib.no
Tlf. + 47 55 58 68 48

 

Postadresse

K.G. Jebsensenter
Universitetet i Bergen
BB-bygget, 5 etg
Jonas Lies vei 91
N-5009 Bergen
NORWAY

 

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er opprettet for å hedre minnet om Kristian Gerhard Jebsen og hans innsats for norsk og internasjonal skipsfart og næringsvirksomhet.