Hjem

K.G. Jebsen Senter for nevropsykiatriske lidelser

Forskningsgruppe

Neuroimaging Group

Nevroimaging gruppen er del av Bergen fMRI gruppe. Vi jobber først og fremst med elektroencefalografi (EEG) og funksjonell magnetresosnans (fMRI) for å forstå hjerne funksjonen til friske personer og pasienter med attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) og Tourette syndrom. Vi undersøker både voksne og barn på vårt laboratorie, ved å bruke mål på hjernens elektriske aktivitet og hemodynamiske endringer under enkle ytelsestester. I tillegg prøver me å finne relasjoner mellom nevropsykologisk funksjon og genetiske data ved hjelp av imaging data.