Hjem

Kjemisk institutt

KLIMA- og MILJØANALYSER

Norsk kjemisk selskap-faggruppe for analytisk kjemi (NKS-FAK) inviterer til seminar i Bergen 14. september 2017 om analytiske applikasjoner innen klima- og miljøanalyse.

Kjemiske analyser av organiske og uorganiske parametere er helt nødvendig innen miljøanalyse/miljøovervåking. De seneste årene er også klimaforskning blitt en stadigviktigere bruker av kjemiske analyser. Dette fører også til at nye metoder og teknikker utvikles. Seminaret vil omfatte problemstillinger og teknikker innen organisk- og uorganisk analyse. Programmet inneholder 9 foredrag fra fagfeltene nanopartikler, algegifter, paleoklima og luft/jord/vann. Vi vil ta opp noen grunnleggende temaer innen analytisk kjemi som for eksempel god veieteknikk og kvalitetssikring. Målgrupper for seminaret er kjemikere og studenter og andre som er involvert i klima- og miljøanalyse samt kvalitetssikring av analyseresultater. Vi vil i tillegg til seminaret arrangere en utstilling ved flere av utstyrsleverandørene innenorganisk og uorganisk analyse. Vi håper å skape en arena for gode diskusjoner mellomdeltagere, foredragsholdere og utstillere. 6 firmaer vil ha utstilling og det vil være god anledning til å diskutere ulike problemstillinger med dem.