Hjem

Styre og ledelse

Universitetsstyret

skjermbilde.jpg

Universitetsstyret
Fra venstre: Jørgen Melve, Alf Erling Risa, Katja Løvik, Hanne Foss Hansen, Bjørn K. Haugland, Dag Rune Olsen, Kjersti Fløttum, Bjørn Østbø, Marianne Møgster, Synnøve Fluge, Vegard Fosso Smievoll.

Styremøter 2018

MøtedatoInnkalling sakslisteProtokoll
15.02.2018  
12.04.2018  
31.05.2018  
30.08.2018  
27.09.2018  
25.10.2018  
29.11.2018  

Styremøter 2017

Møtene starter vanligvis kl 10.00 og finner normalt sted i Kollegierommet, Muséplassen 1.

MøtedatoInnkalling sakslisteProtokoll                                                                    
23.02.2017Sak 6/17 til 30/17Klikk her for protokoll
27.04.2017Klikk her for saksliste
Sak 31/17-51/17
Klikk her for protokoll
01.06.2017Klikk her for saksliste
Sak 53/17-78/17
Klikk her for protokoll
24.08.2017Klikk her for saksliste
Sak 81/17-90/17
Klikk her for protokoll
28.09.2017Klikk her for saksliste
Sak 91/17-113/17
Klikk her for protokoll
26.10.2017Klikk her for saksliste
Sak 115/17-124/17
Klikk her for protokoll
30.11.2017Klikk her for saksliste
Sak 126/17-147/17
Klikk her for protokoll

Styremøter 2016

MøtedatoInkalling sakslisteProtokoll                                                                     
11.01.2016  
11.02.2016Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
28.04.2016Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
02.06.2016Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
25.08.2016Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
29.09.2016Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
20.10.2016Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
01.12.216Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll

Styremøter 2015

Styremøter 2014

MøtedatoInkalling sakslisteProtokoll                                                                
13.02.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
10.04.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
28.05.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
19.06.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
28.08.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
24.09.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
30.10.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
27.11.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
17.12.2014Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll

Styremøter 2013

MøtedatoInkalling sakslisteProtokoll                                                                
14.02.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
18.04.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
20.06.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
29.08.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
26.09.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
24.10.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll
11.12.2013Klikk her for sakslisteKlikk her for protokoll

Arkiv før 2013

Årstall           Sakslister                          Protokoll                                                                                  
1997-2002Klikk her for sakslister Klikk her for protokoll
2003-2008Klikk her for sakslister Klikk her for protokoll
2009Klikk her for sakslister Klikk her for protokoll
2010Klikk her for sakslister Klikk her for protokoll
2011Klikk her for sakslister Klikk her for protokoll
2012Klikk her for sakslister Klikk her for protokoll

Sekretariatet

Sekretariat for universitetsledelsen har på vegne av universitetsdirektøren hovedansvaret for sekretariatsfunksjonene for universitetets øverste styringsorgan, universitetsstyret.

Seksjonen er også sekretariat for den sentrale klagenemnd, det sentrale valgstyret, Redelighetsutvalget og Skikkethetsnemnda.

Sekretariatet har det overordnede ansvaret for universitetets regelsamling og er tillagt tillagt koordineringsoppgaver innenfor personvern i forskning, internrevisjon og høringssaker.

Videre er sekretariatet juridisk rådgiver for administrasjonen og universitetet ellers i saker av forvaltningsrettslig karakter.

 

Kontakt: Arne R. Ramslien

Besøksadresse: Muséplassen 2