Hjem
Click

Styre og ledelse

Årsmeldinger

Årsmeldingen er en rapport om Universitetet i Bergens virksomhet.

Her kan du lese om viktige hendelser fra tidligere år, den faglige virksomheten ved de ulike fakultetene, og rapporter fra avdelinger som Bergen Museum, Universitetsbiblioteket og IT-avdelingen.

Høgdepunkt 2011

Universitetet i Bergen (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet på høgt fagleg nivå. Hovudoppgåvene våre er forsking, utdanning og formidling. Vi er kjenneteikna av faglig breidde, mangfald og høg kvalitet.

Årsmelding 2010

Universitetet i Bergen (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet på høgt fagleg nivå. Forsking, utdanning og formidling er hovudmåla, og faglig breidd, mangfald og høg kvalitet er fundamentet.

Årsmelding

Årsmelding 2009

Universitetet i Bergen (UiB) er eit internasjonalt synleg forskingsuniversitet på fagleg høgt nivå. Forsking, utdanning og formidling er hovudmålet for verksemda, og fagleg breidde, mangfald og høg kvalitet er fundamentet.