Årsmeldinger

Årsmeldingen er en rapport om Universitetet i Bergens virksomhet.

Her kan du lese om viktige hendelser fra tidligere år, den faglige virksomheten ved de ulike fakultetene, og rapporter fra avdelinger som Bergen Museum, Universitetsbiblioteket og IT-avdelingen.

 • Mindre bilder: 
  Høgdepunkt 2011

  Universitetet i Bergen (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet på høgt fagleg nivå. Hovudoppgåvene våre er forsking, utdanning og formidling. Vi er kjenneteikna av faglig breidde, mangfald og høg kvalitet.

 • Årsmelding 2010

  Universitetet i Bergen (UiB) er eit internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet på høgt fagleg nivå. Forsking, utdanning og formidling er hovudmåla, og faglig breidd, mangfald og høg kvalitet er fundamentet.

 • Mindre bilder: 
  Årsmelding 2009

  Universitetet i Bergen (UiB) er eit internasjonalt synleg forskingsuniversitet på fagleg høgt nivå. Forsking, utdanning og formidling er hovudmålet for verksemda, og fagleg breidde, mangfald og høg kvalitet er fundamentet.