Hjem

Styre og ledelse

UiB klatrer på Shanghai-ranking

UiB har framgang på den anerkjente Shanghai-rankingen av verdens universiteter. – Vi har klatret på de to store universitetsrankingene i år. Det er svært hyggelig og betyr en god del for vår profil, særlig internasjonalt, sier rektor Sigmund Grønmo.

Både i fjor og forfjor var UiB plassert i bolken 303. - 401. plass på Shanghai-rankingen. I år klatrer UiB og er å finne i bolken 201. - 302. plass i rankingen Shanghai-rankingen regnes sammen med The Times Higher Educations rangering som en av de mest pålitelige og prestisjetunge av verdens universitetsrankinger.

Universitetet i Oslo faller en plass fra i fjor, til 65. plass.  For NTNU er det ingen endringer i forhold til i fjor, og de befinner seg nå i samme bolk som Universitetet i Bergen.

Harvard University tar tradisjonen tro topplassen, mens Stanford og Berkeley følger på plassene deretter. Øvre del av lista er dominert av amerikanske universiteter.

Nr. 144 på Times-rankingen

Siden 2005 har Universitetet i Bergen klatret 175 plasser på Times-rankingen, som er den andre store universitetsrankingen.

– Der er vi på nå 144. plass. Shanghai-rankingen legger blant annet vekt på nobelprisvinnere, noe som taler til vår disfavør - siden vi ikke har hatt eller har nobelprisvinnere. Dette gjør det desto mer interessant at vi stiger på denne rankingen, sier Sigmund Grønmo i en kommentar til Teknisk Ukeblad.

Universitetet i Bergen stiger fra 227 plass til 144 plass på The Times Higher Education sin rangering over verdens beste universitet. Siden 2005 har UiB klatret hele 176 plasser. SV-fakultetets 107 plass og HF-fakultetet på 116 plass er like ved å bli rangert blant de hundre beste i verden innenfor sine respektive fagfelt. Medisin og helsefagene ved UiB blir her vurdert på 256 plass, mens naturfagene rangeres som nr 231.