Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

DISUTAS

Ole Holgernes - Litteraturvitenskap

Ole Holgernes disputerer for ph.d.-graden fredag 19. mai 2017

Avhandlingens tittel:

“With His Blood He Wrote” Functions of the Pact Motif in Faustian Literature

Opponenter:

1.opponent: professor Kirk Wetters, Yale University

2.opponent: privatdozent dr. Carsten Rohdel, Klassik Stiftung Weimar

Leder av komitéen er professor Christine Hamm

 

Settedekan Anne Beate Maurseth vil lede disputasen

 

Sted:  auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass plass 9

Intersserte er velkomne!