Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyheter

Full tillit til faglærer

Vi viser til oppslag bl.a. i BA, NRK, Aftenposten og BT forrige uke om en bachelorstudent som etter klage gikk opp fire karakterer, fra F til B, på en bacheloroppgave. Studenten har hevdet at den opprinnelige karakteren var et resultat av sensors synspunkt på studenten som person, ikke som selve eksamensbesvarelsen. Studenten viser også til tidligere klagebrev til Instituttet om den aktuelle fagansvarlige. Instituttet mottok meldingen fra studenten 24. mai og behandlet den i svar til studenten 2. juni. Etter at saken kom opp i media, har instituttet gjennomgått materialet i saken på ny.

Instituttets vurdering var at forholdene ikke kvalifiserte for oppfølging fra instituttets side overfor foreleseren, og at det var mer hensiktsmessig at tilbakemeldingen ble gitt som evaluering av undervisningen. Instituttet mener å ha gitt studenten råd og tilbud om hvordan han kunne følge opp saken. Instituttleder beklager at vedkommende foreleser ikke ble orientert om klagen fra studenten. Dette bygde på en vurdering av at de kritiske momentene ikke syntes alvorlige nok.

Instituttet opplever dette som en lei sak, ikke minst overfor en foreleser som ved navns nevnelse har kommet i medias søkelys, med de belastninger dette har medført, og etter at han bare har utført de pliktene som arbeidsgiver har pålagt ham. Det er etter vår oppfatning ingen grunn til å tilskrive ham annet enn faglige motiver for sensurvurderingen, og vi har full tillit til ham som forsker, underviser og veileder.

Samtidig er det viktig for oss at studentenes synspunkt blir hørt og at deres rettigheter som studenter blir ivaretatt. Instituttet vil derfor invitere ham til en samtale etter ferien, i forbindelse med at alle rutiner og momenter i saken skal gjennomgås.

Saken har også medført en prinsipiell diskusjon om sensurordningnene ved UiB og i universitetssystemet ellers. Dette er en viktig diskusjon som instituttet selvfølgelig hilser velkommen og gjerne deltar i.

Johan Myking
instituttleder, LLE