Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Prøveførelesing: Pernille Fiskerstrand - nordisk fagdidaktikk

Pernille Fiskerstrand held prøveførelesing for ph.d.-graden torsdag 24. august

Pernille Fiskerstrand held prøveførelesing for ph.d.-graden torsdag 24. august.

Oppgitt emne:

Nynorsk som ressurs og utfordring for fagleg og tverrfagleg skriveopplæring i skulen

Interesserte er velkomne!