Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Ny bok

Lidelsens estetikk

Professor Christine Hamm har redigert boken sammen med professor Bjarne Markussen og førsteamanuensis Siri Hempel Lindøe fra Universitetet i Agder.

den_lille_gutten_pa_stranden.jpg

Den lille gutten på stranden
Foto:
Stringer/Turkey

Boken, som har undertittelen «Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier», handler om hvordan lidelser blir fremstilt i ord, bilder og lyd. Det kan være psykiske lidelser, men også smerte knyttet til død, sykdom, overgrep, manglende anerkjennelse eller urealisert livsutfoldelse. Hvordan uttrykker man egen smerte, og andres? Hvordan forholder vi oss til lidelse som lesere og tilskuere? Med ulike teoretiske innfallsvinkler analyserer litteratur-, film- og medieforskere en rekke litterære og visuelle fremstillinger fra det 20. århundret.

Christine Hamm bidrar selv med en artikkel om Vigdis Hjorts roman «Arv og miljø», der hun setter romanen og diskusjonene rundt den inn i et bredere komparativt perspektiv. Andre bidragsytere er Charles Armstrong, Bjarne Markussen, Ingrid Nielsen, Lars Rune Waage, Adriana Margareta Dancus, Nora Simonhjell, Siri Hempel Lindøe og Ellen Mortensen.

Boken er utgitt på Alvheim & Eide akademiske forlag, og er et festskrift til professor Unni Langås ved Universitetet i Agder som fylte 60 år i mars i år.