Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyutgivelse

Det store revolusjonsåret

Som et ledd i markeringen av at det er 100 år siden oktoberrevolusjonen i Russland, blir boken «Det store revolusjonsåret», som Kåre Selnes (1910-1982) skrev til 50-årsjubileet i 1967, gitt ut på ny.

omslag_revolusjonsaret.png

Faksimile av bokomslaget (utsnitt)

Kåre Selnes var universitetslektor i historie og hjelpelærer i slavisk filologi ved Universitetet i Oslo. Han foretok flere studiereiser til Sovjet, og oversatte en rekke bøker fra russisk, polsk og islandsk. Professor i allmenn litteraturvitenskap Gisle Selnes, nevø av Kåre Selnes, står bak nyutgivelsen i samarbeid med Spetakkel forlag. Forlaget sier dette om boken:

«Kåre Selnes' «Det store revolusjonsåret» er en konsis og engasjert fremstilling av oktoberrevolusjonen og dens historie, i all hovedsak sett fra de revolusjonære bolsjevikenes perspektiv. Boken ble første gang utgitt i 1967 til femtiårsjubileet for 1917-revolusjonen.

Selv om mye har forandret seg i løpet av disse 50 årene, har boken bevart mye av sin relevans og misjon. Ikke bare gir den et friskt overblikk over historiens første vellykkede proletære revolusjon. Den lar oss også få et innblikk i vår egen ikke altfor fjerne fortid, da det fremdeles fantes mennesker som hadde direkte erfaring med fascismens herjinger, og som lot den være avgjørende for sitt politiske rykte.»

Boken er utstyrt med forord av Gisle Selnes, og etterord av Slavoj Žižek.

Forskergruppe for radikal filosofi og litteratur, som Gisle Selnes leder, arrangerer 26. oktober en panelsamtale om oktoberrevolusjonen og dens ettermæle i samarbeid med Litteraturhuset i Bergen. (Se kalenderoppføring på LLEs nettside) Gisle Selnes vil også presentere den nyutgitte boken under en tilstelning på Bergen offentlige bibliotek 2. november.  Les mer om arrangementet.