Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Prøveforelesning for stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk (Norskkursa) fast stilling

Torsdag 16. november, rom 435 i HF-bygget

Inga Berzina  Kl 13.15         
 

Tema for prøveforelesningen:

«Hvordan støtte utvikling av språkkompetanse? Gi en kort vurdering av en tekst skrevet av en utenlandsk student og legg fram et forslag til undervisningsopplegg.»

 

Forelesningene er åpen for alle interesserte.

Velkommen!