Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Psykoanalyse

The Renaissance of Psychoanalysis: seminar 19. - 21. november

Forskergruppen for radikal filosofi og litteratur ved UiB arrangerer i samarbeid med Litteraturhuset en seminarrekke om psykoanalysen 19.-21. november.

freud.jpg

Sigmund Freud

Seminaret består av fem arrangementer der det settes søkelys på den senere tids fornyede interesse for psykoanalysen, særlig innenfor litteratur og kulturanalyse. Er vi vitne til psykoanalysens gjenfødelse? Hvorfor har den i så fall gjenoppstått nå? Hva kan den si oss om dagens mennesker og samfunn som andre fagområder ikke kan? Er den et supplement eller et alternativ til nevrobiologiske og kognitive forklaringsmodeller?

Seminaret foregår på engelsk. Det første arrangementet i rekken finner sted i rom Olav H. Hauge i Litteraturhusets lokaler i Østre Skostredet søndag 19. november,  kl. 12:00 - kl. 14:00, og har tittelen "The Renaissance of Psychoanalysis". Se Litteraturhusets presentasjon og fullstendige program.