Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Prisme: Stilling for universitetslektor i norsk som andrespråk

Prøveforelesing

Desse vil prøveforlese for tilsetting i stilling som universitetslektor i norsk som andrespråk knytt til Prisme:

Kl 09.15 -10.00 Helga Mannsåker
Kl 10.15 -11.00 Ann-Kristin Molde
Kl 11.15 -12.00 Pawel Urbanik   

Tema for prøveforelesinga er:

"Lag ei førelesing på bachelornivå der du først gjer greie for kva som kjenneteiknar andrespråkslæring hos vaksne. Deretter skal du med utgangspunkt i desse innsiktene drøfte opplæringa for vaksne innvandrarar i Noreg (med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap) med vekt på å identifisere utfordringar".