Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Stilling for førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap

Prøveforelesing

Dr. art. Eldar Heide vil prøveforelese for tilsetting i stilling som førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap over følgjande tema: 

"Noreg er eit land med stort  dialektmangfald, og det vert sagt at dialektane kan nyttast i flest alle sosiale kontekstar. Drøft denne påstanden og vis med døme korleis røyndomen høver med påstanden."