Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Caroline Serck-Hanssen disputerer for ph.d.-graden

Tittel på avhandlingen:

Kongen som ikon: Det norske monarkiet i offisiell representasjonskunst 1905 - 2005

Opponenter:

1.opponent: Docent Magnus Olausson, Nationalmuseum, Stockholm

2.opponent: Professor Anne Wichstrøm, Universietet i Oslo

Leder av komitéen er Professor Bente Knold Kiilerich, Universitet i Bergen

Settedekan Johan Myking vil leie disputasen.

Alle interesserte er velkomne!