Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Merete Sæbø Torvanger disputerer for ph.d.-graden

Tittel på avhandlingen:

 Det dramatisk tredje: Mental-estetisk analyse- og tolkningssannhet. Nathalie Sarrautes Le Mensonge og Sarah Kanes 4.48 Psychosis i lys av Wilfred R. Bions tenkning.

Opponenter:

1. opponent: Lektor, ph.d. Lilian Munk Rösing Københavns Universitet

2. opponent: Professor Svein Haugsgjerd, Universitetet i Nordland

Leder av komitéen er professor Per Buvik, Universitetet i Bergen.

Settedekan Johan Myking vil lede disputasen.

 

 

                                               Interesserte er velkomne