Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Vil samle alumni fra digital kultur

Tidligere og nåværende studenter blir i høst invitert til å aktivere sine profiler på UiBs alumni-portal, og til å delta i planleggingen av en faglig-sosial samling.

Alumni fra digital kultur arbeider i dag bl.a. som konseptutviklere i nettmedier, journalister, spillutviklere, innholdsutviklere, kunnskapsingeniører, lærere, webmasters, kommunikasjonsarbeidere og læringseksperter i privat og offentlig sektor. Nå har faggruppen fått støtte til et prosjekt hvor vi håper å gjenopprette kontakten med disse ressurssterke menneskene, slik at vi og våre nåværende studenter kan lære av dem og, ikke minst, slik at fagfolkene som har studert hos oss kan dra enda mer nytte av nettverket seg i mellom.

Vi begynner med å rekruttere tidligere og nåværende studenter på digital kultur til å aktivere sine profiler på UiBs alumni-portal, og til å melde seg inn i alumnus-gruppen til digital kultur der. Der skal vi legge ut intervjuer med tidligere studenter og nyheter om hva som skjer på faget i dag. Alumni-portalen har vært lite kjent, men her ligger rammeverket til et svært nyttig faglig-sosialt nettverk. Når man aktiviserer sin profil dukker automatisk informasjon opp om hvilken utdanning du har tatt, og slik kan du lett finne andre som har studert det samme som deg. Du kan også legge til informasjon om studentaktiviteter du har deltatt på og lignende. Som alle sosiale nettverk avhenger nytten av at vi faktisk bruker den, så det første som trengs er å få flest mulig (både tidligere og nåværende studenter) til å aktivisere profilene sine der slik at vi finner hverandre og kan nå fram med informasjon.

Vi har også fått midler til å finansiere et faglig-sosialt treff i løpet av høsten. Her trenger vi noen engasjerte tidligere og nåværende studenter til å planlegge og organisere, og gruppen vil stå relativt fritt i forhold til å bestemme innhold og form, med støtte fra de ansatte dersom det ønskes.

Seinere planlegger vi å arrangere jevnlige faglige møteplasser, fokusert rundt aktuelle faglige temaer som engasjerer alumnien.

Vi søker etter en eller to nåværende studenter på digital kultur som er interessert i time-lønnet arbeid i oppstartsfasen, først og fremst for å finne fram til og kontakte alumni og skape innhold i alumni-portalen. Dersom du er interessert, ta kontakt med Jill Walker Rettberg, som leder prosjektet.