Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Infrastruktur: 25 millioner til CLARINO

- Satsingen er viktig for humaniora, og vil gi forskere tilgang til et mangfold av språkdatabaser, sier professor Koenraad de Smedt.

De Smedt er prosjektleder for CLARINO, og har hatt ansvar for å koordinere søknaden til NFRs infrastrukturprogram.

- Vi skal bygge opp en felles infrastruktur for norske språkdatabaser, som igjen skal kobles opp mot europeiske databaser. Data, som har vært vanskelig å få tak i, og sammenligne gjennom komparative studier, skal bli tilgjengelige for forskningsmiljøer i Norge. Dette kan legge grunnlag for internasjonalt ledende forskning innenfor felt der Norge allerede har sterke miljøer, sier de Smedt.

Universitetet i Bergen vil ha koordineringsansvar for CLARINO som inkluderer flere språkvitenskapelige forskningsmiljøer i Norge. CLARINO er den norske delen av ESFRI-prosjektet CLARIN.

 Se også oppslag i På Høyden om saken.