Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

NORDPLUS-seminar i Finland for studenter på digital kultur

I august 2012 kan tre studenter fra digital kultur reise til Finland for å diskutere "Digital Materialities" med studenter og lærere fra partnere i Sverige, Danmark og Finland.

Digital kultur har i en årrekke deltatt i Nordic Digital Culture Network, som lar studenter og ansatte motta NORDPLUS-støtte når vi reiser på utveksling mellom partnerne: UiB, Blekinge tekniska högskola i Karlskrona, IT-universitetet i København, Universitetet i Jyväskylä, Universitetet i Turku og Aarhus Universitet.   

Nå har partnerne organisert en felles sommerskole som i 2012 finner sted i Pori i Finland, 20-24. august. Studenter med minst 60 studiepoeng i digital kultur kan søke om opptak til sommerskolen, og får da både reisestipend fra NORDPLUS og 15 studiepoeng ved fullført kurs. Planen er at man har skrevet en oppgave til kurset, som man så får grundig respons på i Pori, og så gjør man noe etterarbeid seinere på høsten og leverer her i Bergen. Det er lagt opp til tre seminarer i Bergen etter hjemkomst.

Søkere skal sende inn et abstract, altså et sammendrag av oppgaven de planlegger å skrive, og opptaket gjøres ut fra dette og karaktersnitt. 

Frist for å sende inn abstract skulle egentlig være 1. april, men grunnet noe sein saksbehandling forlenger vi fristen til 1. mai. Emnet vil hete DIKULT252, og de som tenker på å søke kan komme på et informasjonsmøte torsdag 29. mars kl 14:15-15:00 på Grupperom I på Sydneshaugen skole.

Både bachelor og masterstudenter i digital kultur kan søke, sålenge de har minst 60 studiepoeng i digital kultur. Emnet vil inngå som del av spesialisering i bachelorgrad i digital kultur, eller som del av mastergrad.