Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyetablert NORDPLUS-nettverk i digital kultur

Tre forelesere og studiekonsulenten fra Faggruppen for digital kultur var i Sverige denne uken for å videreutvikle det nye nordiske nettverket i digital kultur. Studenter og lærere vil få støtte til utvekslinger innen nettverket - primært innen digital kultur, men avtalen kan også brukes av alle andre studenter ved UiB.

NORDPLUS-nettverket for studier i digital kultur ble etablert i 2008 mellom masterprogrammet i digital kultur på Universitetet i Jyväskyla, bachelorprogrammet i Litteratur, kultur og medier ved Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona, og IT-universitetet i København, som bl.a. har et bachelorprogram i digitale medier og design og masterprogram i digital design og kommunikasjon og i dataspill.

Det at vi nå har et NORDPLUS-nettverk og Erasmus-avtaler på plass gjør at studenter her fra UiB lett kan få støtte til å bruke et semester eller mer på et av disse universitetene, enten fra Erasmus eller fra NORDPLUS. Faktisk kan avtalene brukes av alle studenter på UiB, og man kan studere hvilke som helst emner som tilbys på vertsinstitusjonen, ikke bare digital kultur - men vi håper selvfølgelig at det vil hjelpe studenter som er interessert i digital kultur at vi har funnet fram til relevante programmer som tilsvarer og utdyper våre egne emner.

Vi har allerede mottatt en finsk student gjennom det nye nettverket, og nå som vi har fått god oversikt over fagtilbudene på de forskjellige deltagerne i nettverket satser vi på mange flere utvekslinger.

Studenter ved UiB vil allerede til høsten få treffe forelesere fra de forskjellige universitetene i nettverket. Høsten 2009 er det planlagt at Raine Koskimaa fra Universitetet i Jyväskylä kommer og har noe av undervisningen på DIKULT301, hvor nye masterstudenter lærer metoder og skriver prosjektbeskrivelsene sine. Maria Engberg fra Blekinge Tekniska Högskola kommer for å holde noen foredrag på DIKULT204: Digitale medier og digital kultur. Våren 2010 kommer Kimmo  og Talan Memmott fra Blekinge og vil begge bidra til undervisningen på DIKULT105: Webdesign og webestetikk. Jill Walker Rettberg og Scott Rettberg reiser fra Bergen til Jyväskyla høsten 2009, og til Karlskrona våren 2010, og vi vil også gjøre avtaler om lærerutvekslinger med ITU.

På litt sikt planlegger nettverket å utvikle felles emner som undervises tidlig i juni hvert år. Her vil studenter fra hver institusjon få støtte til å reise til et felles sted og arbeide sammen om teoretiske og praktiske temaer innen digital kultur.