Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Studieveiledning

Studieveilederne hjelper deg med råd og veiledning om valg av studier og emner, praktiske og studietekniske ting, studiemestring og/eller mer personlige spørsmål knyttet til gjennomføring av studiene. Du kan ta kontakt på telefon eller epost, eller du kan forhåndsbestille en veiledningstime.

Studieveiledere

Studenthenvendelser for ordinære studier: studieveileder@lle.uib.no
Studenthenvendelser for etter- og videreutdanningstilbud: evu@lle.uib.no  

 

Lise Kristiansen
førstekonsulent
tlf: 555 82436    

 

                        

 • Kunsthistorie
 • Teatervitenskap
 • FFF201, NEU201 PPP201, SAS14
 • Godkjenning av delstudier i utlandet                                       

 

Vivian Sollid
førstekonsulent
(vikar)
tlf. 555 88823

 

 

 • Norsk som andrespråk-teorifaget
 • Norrøn filologi
 • Gresk og latin, ANT(V), KOD201, RET102

Vegard Sørhus
førstekonsulent
(vikar)
tlf: 555 82422

 • Nordisk språk og litteratur, SAS1/2A/B
 • Islandsk
 • Nordisk fagdidaktikk
 • Norsk som andrespråk-teorifaget
 • Norrøn filologi
 • Gresk og latin, ANT(V), KOD201, RET102

Trygve Svarstad
førstekonsulent
tlf: 555 82395

 • Litteraturvitenskap, RET206/256
 • Språkvitenskap (lingvistikk og datalingvistikk)
 • Digital kultur 
 • KVIK203, KVIK204, PSANA

Kristian A. Bjørkelo
førstekonsulent
tlf. 555 82475

 

 

Lise Tønjum
førstekonsulent
tlf:555 82373

 • Fjernord (fjernstudier i nordisk språk og litteratur)
 • Prisme (fjernstudier i norsk som andrespråk - teorifaget)
 • Kunsthistorie fjernstudium
 • Nettnorsk (fjernstudier i norsk som andrespråk/for utlendinger)