Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Bakgrunnsmateriale for navnesaksbehandling

Materiale orda etter hver paragraf i lov om personnavn. Navnelister og informasjon om mulige løsningsmåter.

 

OBS! Universitetet i Bergen skal gjøre endringer på nettsidene i 2013. Det kan har ført til endringer i nettadresser. Det meste vil nok bli viderekopla rett herfra, men adresser som brukere har lagra, kan være kopla fra. IU, 28.1.2014.

 

Alt dette er enten materiale jeg har brukt på kurs eller som svar til folkeregister, eller artikler jeg har skrevet til annet bruk. Mye av det er ganske detaljert, og det vil være lettere å lese som utskrift enn på skjerm. Uansett hva som står her, er det personnavnloven og Rundskriv G-20/2002 (se opplysninger om referanser med lenke fra overordna nettside) som er de overordna dokumentene.

 

NYTT 28.1.2014. Kopi av artikkel.

«Ti år med den norske navneloven». I tidsskriftet Studia Anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning (årg. 20, 2012, utg. Uppsala i 2013) (Kommentarer bygd på praksis de første ti åra med navneloven som gjaldt fra 2003.)

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/pdf/Navnelov_10_ar_2013_SAS_30_Utne.pdf

Innholdsliste til artikkelen ligger her: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/publ/pdf/Navnelov_10_ar_SAS30_Utne_innh_liste.htm

Denne artikkelen omhandler ikke regler og praksis for navn fra nyere innvandrerkulturer. En annen artikkel under utgivelse omhandler det. Mer om dette siden.

 

--

 

Her følger nettsider med kommentarer til loven (samme som i tidligere).

 

Opphav og tradisjon, gjelder for flere bestemmelser i loven:

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/Opphav_tradisjon.htm

 

Transkripsjon, kort liste for arabisk, gjelder flere bestemmelser i loven:

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Transkripsjon_arabisk.htm

 

Oversikt over navnesystem i noen land, og hva det bør tilsvare i det norske folkeregisteret,

saksbehandlere kan få kopi av en foreløpig versjon hos IU. 

 

§ 3 1. ledd (frie etternavn, flere enn 200 bærere)

Liste over frie etternavn ved siste årsskifte: Gå til SSBs navneside http://www.ssb.no/navn/, velg ”Etternavn brukt av 200 eller flere” i høyre kolonne.

 

§ 3. 2. ledd (beskytta etternavn, 1–200 bærere)

Søk på SSBs nettside, http://www.ssb.no/navn/, kan avklare om etternavnet hadde 4 eller flere bærere ved siste årsskifte. Dersom etternavna ikke fins her, må opplysninger skaffes direkte fra folkeregisterbasen.

 

§ 3. 3. ledd nr. 2 (foretaksnavn, varmerker o.a.)

Saksbehandlere ved folkeregistera kan få kopi av en foreløpig versjon hos IU.

 

Etternavn som foretaksnavn og varemerker, motsatt vei av navneloven (ikke for saksbehandling etter navneloven): Saksbehandlere kan få kopi av en foreløpig versjon hos IU. 

 

§ 3 3. ledd nr. 3 (oppphav eller tradisjon som etternavn)

Nigeria: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lister/Nigeria.htm

Bergens Tidende 2.5.03 om nye etternavn, regler og laga eksempler (også annet): http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p3_ledd3_nye_etternavn_BT2mai03.pdf

 

§ 4 1. ledd nr. 1 (etternavn og mellomnavn fra tippoldeforeldre eller senere generasjoner):

Dokumentasjon av etternavnsbruk før innføring av folkeregister:

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p4_dok_utenom_freg.htm

Bergens Tidende 2.5.03 om å hente gamle etternavn, om regler og tenkte eksempler (også annet): http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p3_ledd3_nye_etternavn_BT2mai03.pdf

 

To artikler med omtale av eksempler på løsninger, dels med overlapping mellom artiklene. Dette er ikke autoriserte lovtolkinger.

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/navneart/Non37Utne_Tipp.pdf (Nytt om namn 2003)

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/navneart/DIS_05_familienamn2mai05.pdf (DIS - Hordaland 2005)

 

§ 4 1. ledd nr. 2 (ending som viser slektskap):

 

Se lenke til "Etternavn fra andre land" på overordna nettside, eller direkte: https://www.uib.no/lle/ressurser/tjenester/personnavn/etternavn-fra-andre-land For denne bestemmelsen gjelder det islandsk, russisk, Ukrainsk, Kasakhstansk, bulgarsk og gresk, og navnebruk i Serbia, Kroatia og Bosnia-Herzegovina.

 

§ 4 1. ledd nr. 3 (foreldres og besteforeldres fornavn som etternavn, fra kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn):

Tamilske eksempler på saksbehandling:

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/divnavn/Tamil_jus.htm

 

§ 4 1. ledd nr. 5 (ektefellers fornavn som etternavn, fra kulturer som ikke skiller mellom for- og etternavn):

Tamilske eksempler på saksbehandling (likt nr. 3 ovenfor):

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/divnavn/Tamil_jus.htm

 

§ 4 1. ledd nr. 8 (navn på gårdsbruk en eier eller leier som etternavn):

En artikkel som beskriver en del konkrete måter å løse saker på, fins på nettadressa nedenfor. Dette ble skrevet før den nåværende loven ble satt i verk. Derfor blir den gamle loven omtalt som den gjeldende, og den nåværende loven blir omtalt som den nye. Dette er ikke utfyllende, og en bør i tillegg følge henvisningene i rundskrivet (G-20/2002). Dette er ikke autorisert lovtolking.

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/navneart/Non35Utne_Gbruk.pdf

Bergens Tidende 2.5.03 om etternavnsregler, bl.a. om navn fra gårdsbruk (også annet): http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p3_ledd3_nye_etternavn_BT2mai03.pdf

 

§ 4 1. ledd nr. 9 (særlig tilknytning for øvrig, unntaksbestemmelsen):

Dokumentasjon av etternavnsbruk ulik oppføring i folkeregister:

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p4_dok_utenom_freg.htm

Utdrag fra Rundskrivet fra 1991, der noe fortsatt kan brukes, jf. pkt. 1.1 i rundskrivet til den nye loven (G-20/2002), se omtale på nettsida:

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/divnavn/JD91_35_38_OCR.htm

Eksempel på en sak med sammenhengende etternavnsbruk fra 1940-åra og fram til nå. Omtale i Bergens Tidende 22.11.206:

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/Armand_22nov06d2s4.pdf

 

§ 6 1. ledd (fornorsking, og til skrivemåter kjent i utlandet; kortversjon):

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p6_ledd1.htm

§ 6 1. ledd 1. punktum (= 1. setning) (fornorsking, detaljert):

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p6_ledd1_punktum1.htm

 

§ 6 2. ledd (kjønnsbestemt ending i etternavn):

Gjelder særlig litauiske, latviske, krainske, kasakhstanske, tsjekkiske, slovakiske (i hovedsk som for tsjekkisk), bulgarske og greske etternavn, og etternavn i Serbia, Kroatia, Bosnia-Herzegovina. Se lenken "Etternavn i andre land" på ei nettside høyre i strukturen på disse navnesidene. Den dirkete adressa er: http://www.uib.no/lle/ressurser/tjenester/personnavn/etternavn-fra-andre-land

Kort oversikt, som tekst: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p6_ledd2.htm

Kort tabelloversikt med eksempler fra mange av landa nedenfor, kan saksbehandlere få hos IU.

 

§ 7 (doble etternavn)

Noe materiale fins i”Oversikt over navnesystem i noen land, og hva det bør tilsvare i det norske folkeregisteret”,

saksbehandlere kan få kopi av en foreløpig versjon hos IU. 

 

§ 8 2. punktum (= 2. setning) (opphav eller tradisjon som fornavn, eller som navn fra en kultur som ikke skiller mellom for- og etternavn):

Se lenken "Fornavnslister" på den overordna nettsida, eller direkte: http://www.uib.no/lle/ressurser/tjenester/personnavn/fornavnslister

 

§ 10 1. ledd (”vesentlig ulempe” og ”andre sterke grunner”):

Dokumenter for hele § 10:

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/Navneloven_tekster_pgr10.htm

Titler: http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p10_ledd1_sterke_titler.htm

Prefiks: Saksbehandlere ved folkeregistera kan få kopi av en foreløpig versjon hos IU. 

 

§ 14 (lovvalg: bosteds- og statsborgerprinsipp):

Lister over stater, med prinsipper: 

http://folk.uib.no/hnoiu/navn/freg/lov/p14_lovvalg.htm

 

Faglig ansvarlig: Ivar Utne, ivar.utne(KLRØLL)uib.no

Sist endra 23.4.2009